ยินดีต้อนรับ

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

FMS ผู้นำด้านการวางระบบ ERP & CRM Solutions, Accounting & Financial, Inventory & Distribution, Production & MRP, Project & Resource Management, Sales & Service, Purchasing & Operations, Sage X3, Sage 300 (ACCPAC), Sage CRM และ SAP Business One

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  ก่อตั้งเมื่อ ปี 1993 มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี เราเป็นผู้นำด้าน Business Solution Software ด้วยระบบ Sage ERP และ SAP ครอบคลุมด้าน ระบบการเงินการบัญชี Accounting & Financial, ระบบการบริหารงานจัดซื้อ Purchasing & Operations,ระบบงานขาย Sales & Service, ระบบงานงบประมาณ Budget, ระบบบริหารงานสินค้า Inventory & Distribution ระบบบัญชี ต้นทุน Costing แลระบบผลิตในอุตสาหกรรม Production & MRP, และระบบบริหารโครงการ Project & Resource Management

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  ก่อตั้งเมื่อ ปี 1993 มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี เราเป็นผู้นำด้าน Business Solution Software ด้วยระบบ Sage ERP และ SAP ครอบคลุมด้าน ระบบการเงินการบัญชี Accounting & Financial, ระบบการบริหารงานจัดซื้อ Purchasing & Operations,ระบบงานขาย Sales & Service, ระบบงานงบประมาณ Budget, ระบบบริหารงานสินค้า Inventory & Distribution ระบบบัญชี ต้นทุน Costing แลระบบผลิตในอุตสาหกรรม Production & MRP, และระบบบริหารโครงการ Project & Resource Management

โซลูชั่นบริการ

ERP BUSINESS SOLUTION

FMS ออกแบบและจัดวางระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันของโมดูลต่างๆ อาทิการเงิน การบัญชี การจัดเก็บการคลัง และการบริหารการผลิต

CRM BUSINESS SOLUTION

FMS  ออกแบบและจัดวางระบบ CRM (Customer Relationship Management )โดยการวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด สำหรับธุรกิจทุกประเภท

การจัดการทรัพยากรบุคคล

เราให้การบริการครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่ การวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM system) และการสรรหาทรัพยากรบุคคล

CUSTOMIZED & INTEGRATED SERVICE

เราเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ทีมงาน FMS จะทำงานร่วมกับท่าน เพื่อให้ custom solution ด้วย software application และเชื่อมโยง ระหว่าง ERP กับ CRM

การวางระบบ ERP

เรามี best practice ในการวางระบบ ERP เพื่อการันตี ความสำเร็จในการเชื่อมโยงโซลูชั่นทางธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมธุรกิจ

การดูแลลูกค้า

เรามีทีมงาน Support ที่คอยให้คำแนะนำในการใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ช่วยให้ท่านสามารถจัดการบริหารงานประจำวันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจ

 

ความสำเร็จของลูกค้า 

Project Management with Sage X3 - Thai PBS

Thai PBS (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย) เลือกใช้ Sage X3 จาก FMS สำหรับโปรแกร...

READ MORE

Regional Business Management with Sage 300 - JTEKT

บริษัท JTEKT (Thailand) Co.,Ltd ใช้ Sage 300 สำหรับการทำงานในระบบบัญชี

...

READ MORE

Real Time Inventory Control with Sage 300 - We Do Asia Co., Ltd

บริษัท We Do Asia ผู้นำเข้าแว่นตารายใหญ่ของไทย เลือกใช้ Sage 300 จาก FMS สำหรับการควบคุม Stock สิ...

READ MORE

ความสำเร็จของลูกค้า ขอเรียนเชิญท่านลูกค้า FMS เข้าร่วมงาน “FMS Customer day”