Resource Manager

Workflow Approval Tool


Resource Managerเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรที่เชื่อมต่อกับระบบ  ERP (Sage 300) เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานหลัก 5 ฟังก์ชั่น คือ ติดตามค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางของพนักงาน (Travel & Expense) จัดการเวลาทำงานของพนักงาน (Time Management) การขออนุมัติเอกสาร เช่น (Purchase Requisition) สามารถวางแผนกำหนดเวลางานโครงการ และวางแผนทรัพยากรโครงการโดยใช้ กำหนดหน้าที่ และขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งสามารถทำงานผ่าน Web Portal 

 

ทำไมต้องใช้ Resource Manager

        การจัดการต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ ส่งผลให้ฝ่ายบุคคลและบัญชีจะต้องป้อนข้อมูลค่าใช้จ่าย และรายละเอียดเวลาทำงานของพนักงาน เข้าสู่ระบบบัญชีเป็นจำนวนมาก และใช้เวลานาน Resource Manager จะทำหน้าที่ช่วยให้อัพเดตข้อมูลได้แบบ real time ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่ตกหล่น และเป็นข้อมูลปัจจุบัน

        ด้วยการให้บริการ Employee Self Service (ESS) บนเว็บและมือถือ พนักงานทุกท่านจะได้รับอนุญาตให้ดูแลค่าใช้จ่าย หรือรายงานเวลาทำงานของตนเองบน ESS Portal

        สามารถใช้งานร่วมกับ Sage 300 ได้อย่างราบรื่น เอกสารที่ได้รับการอนุมัติใน ESS สามารถส่งผ่านไปยัง Sage 300 ได้ในทันทีเมื่อสิ้นสุดการชำระเงินคืน การอัพเดตต้นทุนโครงการ และอื่น ๆ

 

 

Travel & Expense

Resource Manager ช่วยให้ติดตาม วิเคราะห์ และควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน

        • Travel Request

        • Expense Tracking

        • Budget Control

        • AP/GL/PJC/Payroll Integrated 

 

 

Time Management

Resource Manager ช่วยให้จัดการและควบคุมเวลาการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และสะดวกในการติดตามการเรียกเก็บเงิน และการจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน

        • Timesheet with Standard & Clock-in/Clock out mode

        • Leave and Overtime Management

        • Payroll/PJC Integrated

 

  

 

 

Requisitions

Resource Manager ทำให้กระบวนการใบขอสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติ และสามารถกำหนดแบบฟอร์มใบขอสั่งซื้อสินค้าเองได้ เพื่อรองรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจง

        • Purchase Requisition: Quotation Management, Multi-dimensional budget, PO integrated.

        • Custom Requisition

        • Item Requisition for internal usage

        • AP Invoice Requisition

 

 

Project Scheduling & Resource Planning

Resource Manager ช่วยให้สามารถสร้างโครงการ และงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถติดตามสถานะ ดูข้อมูลเชิงลึกและเวลาทำงานจากเครื่องมือ เพื่อวิเคราะห์และจัดสรรทรัพยากร

        • Graphical Gantt Chart view

        • Personal & Team Calendar 

        • Actual labor cost vs Estimate labor cost

 

 

Workflow

Resource Manager ช่วยให้สามารถปรับและสร้างขั้นตอน กระบวนทำงานให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจ

        • Unlimited Levels of approval

        • Conditional based workflow

        • Custom Variable and Roles

        • Email Alerts

 

 

Web & Mobile Based ESS portal

        สามารถใช้งานผ่าน Web Portal สำหรับพนักงานสามารถขอคืนค่าใช้จ่าย ส่งรายงานเวลาทำงาน และใบขอซื้อสินค้าผ่าน Web Portal และฝั่งของผู้จัดการยังสามารถทำการอนุมัติแบบเรียลไทม์โดยใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน 

 

 

        บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS) มีประสบการณ์และความชำนาญในด้าน Software EPR (Sage 300, Sage X3, SAP B1) ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการธุรกิจ และรองรับอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ โดยพัฒนา ออกแบบ และหา Add on Solution ให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน คุณจึงสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของคุณได้

FMS - ERP Solution

เกี่ยวกับ Product ของ FMS เพิ่มเติมได้ที่: http://www.fmsconsult.com/en/solutions.html

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 274 4070 (คุณวุฒิพร)

หรือที่ E-Mail : marketing@fmsconsult.com

 

Resource Manager

Workflow Approval Tool

Resource Manager   เครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรที่เชื่อมต่อกับระบบ ERP (Sage 300)  เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานหลัก 5 ฟังก์ชั่น คือ ติดตามค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางของพนักงาน (Travel & Expense) จัดการเวลาทำงานของพนักงาน (Time Management) การขออนุมัติเอกสาร เช่น (Purchase Requisition) สามารถวางแผนกำหนดเวลางานโครงการ และวางแผนทรัพยากรโครงการโดยใช้ กำหนดหน้าที่ และขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งสามารถทำงานผ่าน Web Portal