UPCOMING EVENT

Webinar : ETAX FOR ENTERPRISE

 

 

FMS ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ :


Webinar : ETAX FOR ENTERPRISE


แนะนำขั้นตอนการขึ้นระบบ ETAX และการเชื่อมต่อเข้าระบบ ERP ผ่าน SAP BUSINESS ONE, SAGE 300 และ SAGE X3


วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ลงทะเบียนเข้างานสัมมนา

Webinar : ETAX FOR ENTERPRISE


Other