UPCOMING EVENT

งานสัมมนา “ FMS Manufacturing & Business Solution Day “

 

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม งานสัมมนาแรกแห่งปีมังกร !!  “FMS Manufacturing & Business Solution”  

ในวันพุธทื่ 21 กุมภาพันธ์ 2024   

เวลา 09.00 น - 16.00 น. 

ณ โรงแรม Novotel Marina ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

มาอัพเดทเทรนธุรกิจประจำปี 2024 ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ฝ่าย IT, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่าย Production, ฝ่ายคลังสินค้า และ ฝ่ายบัญชีการเงิน

• พบกับระบบ Sage 300 2024  เทคโนโลยีล่าสุดจาก Sage ERP

• นำเสนอ Manufacturing และ Barcode Solution ล่าสุดจาก Sage

• เรียนรู้เรื่อง Data Analytics และBI Dashboard จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Data สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

• พบกับเทคโนโลยีล่าสุด RPA และ Cloud Technology

• อัพเดตข้อมูลด้าน E-TAX, E-Withholding Tax, E-Payment

 

รายชื่อวิทยากร

 
 

รายละเอียดงานสัมมนา

 
 
 

Solution

 
 
 

รายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติม

 
 

ERP

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น ระบบการควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง ระบบการวางแผนการผลิต ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ และ ระบบการวิเคราะห์การนำเสนอรายงาน ระบบ ERP ยังช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและการทำงานที่ไม่จำเป็น ทำให้ลดการสูญเสียและเพิ่มผลผลิตภายในองค์กรมากขึ้น

 

Manufacturing 

สามารถวางแผนการผลิตและสร้างตารางการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรและเครื่องจักรในการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพและลดการตกค้างในการผลิต จัดการสต็อกและวัตถุดิบในระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะช่วยตรวจสอบระดับสต็อกและสั่งซื้อวัตถุดิบใหม่ตามความต้องการของการผลิต ติดตามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และ ช่วยในการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยวิธีที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริงจะช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบในการแข่งขัน ลดต้นทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังในระดับสูง  เป็นโซลูชั่นการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นออกแบบมาเพื่อรักษาต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมให้ต่ำ รองรับเทคโนโลยีหลากหลาย ฐานข้อมูล และระบบปฏิบัติการ 

 

 

Barcode  

ในการใช้งานโดยทั่วไปการทำข้อมูลของการบันทึกสต็อกรับเข้า และส่งออกสินค้าที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าของทุก ๆ ธุรกิจ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อมา-ขายไป และศูนย์กระจายสินค้า ไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้การบันทึกข้อมูลในระบบ back office เกิดความล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ

Barcode เป็นระบบบาร์โค้ดที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับ Sage 300 ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังทั้งหมดให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง

 

 

Zap BI

Zap BI เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและการจัดการข้อมูลธุรกิจในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรที่ต้องการให้บุคคลในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว. 

Zap BI ผู้ใช้สามารถสร้างรายงาน, แผนภูมิ, และกราฟิกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานและต้นทุนในการบริหารจัดการข้อมูล โดยปกติแล้วการทำ BI อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลานาน แต่การใช้ Zap BI จะช่วยลดเวลาลงได้มาก

 

 

E-TAX , e-Payment & e-WHT

ระบบ E-Tax, e-Payment, และ e-WHT เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีและการจัดการกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tax, Electronic Payment, และ Electronic Withholding Tax) ในการใช้ระบบ E-Tax, e-Payment, และ e-WHT จะช่วยลดภาระการทำงานของธุรกิจและองค์กรในการทำภาษี โดยไม่ต้องมีการทำภาษีแบบเดิมที่ต้องใช้กระดาษและการทำงานด้วยมือ ทำให้เกิดความสะดวกสบายและลดเวลาในการดำเนินการ รวมถึงมีการตรวจสอบและควบคุมที่เข้มงวด เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการชำระภาษีและการจัดการกับภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้

 

 

CLOUD

Cloud สามารถช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ลดพื้นที่การจัดเก็บ ความปลอดภัยของข้อมูล และรวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยความสามารถของ Cloud จึงทำให้ในปัจจุบันหลายๆองค์กร หรือบริษัทเริ่มหันมาใช้บริการ Cloud Technology มากขึ้น นอกจากนี้ Cloud ถูกพัฒนาขึ้นอีกขั้นเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ เรียกว่า Cloud ERP เป็นบริการให้เช่าระบบ ERP ผ่านระบบ Cloud ที่สามารถเชื่อมโยงฟังก์ชันงานต่างๆในองค์กรเข้าด้วยกัน มีการทำงานแบบ Real-Time ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน และสามารถเข้าใช้งานระบบ ERP ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  

ลงทะเบียนได้ที่ http://fmsconsult.com/en/news-event/seminar/upcoming-event/fms-manufacturing-business-solution-day.html

(รับสมัครจำนวนจำกัด!! ขอสงวนสิทธิ์ผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนา บริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน)

 

ลงทะเบียนเข้างานสัมมนา

งานสัมมนา “ FMS Manufacturing & Business Solution Day “


Other