Product Update

Sage CRM 7.3 : การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)

Sage CRM เป็นโปรแกรมการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า Sage CRM นั้นเป็นมากกว่าซอฟแวร์ Sage CRM เป็นทางออกของธุรกิจ ที่ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกัน และเข้าใจผู้ใช้งานจริง ๆ ครอบคลุมทุกการปฏิบัติสัมพันธ์ กับลูกค้าที่มีอุปการคุณของธุรกิจทั้งระบบ

Sage CRM ปรับปรุงประสบการณ์จากลูกค้าของคุณ โดยการทำหลายอย่างที่คุณไม่เคยเห็น เช่น ทำให้เกิดการพัฒนาของกระบวนการทางธุรกิจ, มีการจัดการที่ใกล้ชิดขึ้นในเรื่องราวของ ความสัมพันธ์ใหม่ และที่มีอยู่แล้ว, เพิ่มรายได้ และลดความไม่มีประสิทธิภาพ Sage CRM ช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลทางการตลาด งานการขาย และบริการหลังการขายที่ให้กับลูกค้า ที่เชื่อถือได้ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ Sage CRM เป็นผู้นำในการให้ Solution เพื่อการกับการขาย, การตลาด, และการบริการลูกค้าในทุก ๆ วัน เพื่อเส้นทางสู่ความสำเร็จ อย่างรวดเร็ว และคุ้มค่าให้กับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อย ด้วยจำนวนลูกค้าที่ มากกว่า 6 ล้านรายทั่วโลก ธุรกิจ 12,000 แห่งใน 70 ประเทศ

 - ใช้งานง่ายด้วยกานนำทางที่เข้าใจง่าย

 - เข้าใช้งานได้ทุกทีทุกเวลา มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ใช้ได้ทั้ง มือถือ แทบเลท และพีซี

 - สามารถปรับให้การใช้งาน ที่มีขนาดเหมาะสม และสามารถโตตามความต้องการของธุรกิจได้

 - สามารถใช้ได้ทั้งที่อยู่กับที่ และอยู่ใน Cloud

 - สามารถใช้ร่วมกับ Sage ERP โซลูชั่น เพื่อการมองภาพธุรกิจอย่างสมบูรณ์

 - มีค่าตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า และมีต้นทุนในการเป็นเจ้าของต่ำ

Sage CRM สำหรับฝ่ายขาย

ทีมงานขายสามารถเจาะจงที่จะบริการให้กับกลุ่มลูกค้า ที่ทำกำไรให้มากที่สุด และมีแนวโน้วที่พอใจสูงสุด เพิ่มโอกาสการขายผ่าน และการขยายการขาย ด้วยการที่สามารถ เข้าถึงการส่งของ, ปฏิทิน, รายงานการขาย รายชื่อเบอร์โทร และอย่างอื่นอีกอย่างง่าย ๆ ทีมงานขายสามารถเจาะจงที่จะขายได้อย่างยอดเยี่ยมด้วย โปรแกรม Sage CRM

ทีมงานขายสามารถจัดการ และดำเนินจากแผงควบคุม พื้นที่โอกาสทางการขายที่เหมาะสม และมีการตอบรับได้ทันท่วงที ทำให้ทีมงานขายสามารถจับตามองโอกาสต่าง ๆ และท่อการส่งสินค้า จัดการกับปฏิทินการทำงาน และระบุโอกาสในการเชื่อมต่อกับ Social Media ทุกอย่างสามารถทำได้จาก โปรแกรม Sage CRM

Sage CRM สำหรับฝ่ายการตลาด

เป็นเครื่องมือที่มีค่ามากต่อนักการตลาด Sage CRM ช่วยให้คุณวางแผน, ลงมือทำ และวัดผลความสำเร็จของทุกแคมเปญทางการตลาดง่ายขึ้น อย่างมากในการที่จะส่งสาส์น ที่ถูกต้องทันเวลาที่ตั้งไว้ ลดการคาดเดาที่มีข้อมูล และใช้ทรัพย์กร ทางด้านการตลาดได้อย่างดีที่สุด ขั้นตอนการทำงานทางด้านการตลาด สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ ซึ่งการตลาดสามารถวาดโครง เพื่อให้การลงมือทำได้ผลดีทุกครั้ง และได้ผลกับคนหมู่มาก ผู้ใช้สามารถ ใช้แคมเปญเดิมซ้ำอีกอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

Sage E-marketing สำหรับ Sage CRM เป็น E-Marketing Solution มีรูปแบบของรายงานที่ครอบคลุม การบริหารจัดการทางการตลาด พร้อมกับฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่สามารถติดตามการเปิด คลิก และเรทในการตอบรับจากภายใน Sage CRM

การวิเคราะห์ทางต้นทุนการตลาด และการรายงานทำให้แน่ใจว่ามีความเชื่อถือได้ทุกขั้นตอนในวงจร ซึ่งหมายความว่าผลตอบแทนในการลงทุน สามารถถูกคำนวณได้ อย่างง่ายดาย และงบทางการตลาดมีความเหมาะสมตลอดเวลา ข้อมูลนี้สามารถแสดงบน Interactive Dashboard เพื่อสามารถดูได้อย่างง่ายขึ้น

Dashboard for Sage CRM