ERP (Enterprise Resource Planning)

SAP HANA

 

SAP HANA คืออะไร?

SAP HANA คือ นวัตกรรมจาก SAP ที่จะมาทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มหน่วยความจำที่นำความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพและให้สมรรถภาพสูงในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน โดยสร้างโซลูชันข้อมูลและรับข้อมูลเชิงลึกสำหรับธุรกิจแบบเรียลไทม์ ในฐานข้อมูลสำหรับ SAP Business Technology Platform ฐานข้อมูล SAP HANA ที่สามารถยินยอมให้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลภายในแพลตฟอร์มของมันเอง

 

SAP HANA ช่วยความก้าวหน้าทางธุรกิจ

SAP HANA ช่วยทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

1. SAP HANA เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน เมื่อพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนใดก็ตามทุกคนสามามารถตรวจสอบDashboard และพูดคุยสื่อสารกันได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องสื่อสารผ่านช่องทางอื่นอีก 

2. SAP HANA  ตอบสนองเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว สามารถจัดการกับสถานการณ์การทำงานต่าง ๆ ทันที ตัวอย่างเช่น การจอง/ยกเลิก/แก้ไขตั๋วเครื่องบิน, จอง/ยกเลิกสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

3. ตรวจสอบการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ได้ล่วงหน้า SAP HANA สามารถเข้าไปเป็นผู้ช่วยในการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น แจ้งเตือนลูกปืนที่สึกใช้ในกังหันลม เป็นต้น

4. SAP HANA เพิ่มรายรับให้กับองค์กร องค์กร สามารถนำข้อมูลเข้ามาประมวลผลเพื่อสร้างแผนการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น การนำ Sensor ใน Farm ส่งข้อมูลเข้ามาและใช้ภาพจากดาวเทียม เพื่อตรวจสอบเวลาที่ควรใส่ปุ๋ยและรดน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายรับให้เพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

Source: SAP

 

ชุดเครื่องมือการทำงาน SAP HANA Studio 

        SAP HANA Studio เป็นเครื่องมือที่พัฒนาแบบ IDE (Integrated development environment) มีไว้  สำหรับการพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลหลักสำหรับ SAP HANA ในรูปแบบของเครื่องมือ GUI (Graphical User Interface) เป็นการออกแบบส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยการใช้ Icon, รูปภาพและสัญลักษณ์อื่น ๆ เพื่อแทนลักษณะต่าง ๆ ของโปรแกรม ทั้งนี้ยังสามารถทำงานได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม อย่างเช่น Microsoft Windows x32 และ x64, SUSE Linux Enterprise Server SLES 11: x86 Version 64 bit, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5, Mac OS 10.9 เป็นต้นไป

SAP Business One version เวอร์ชันสำหรับ SAP HANA 

        SAP Business One เวอร์ชันสำหรับ SAP HANA คือ นวัตกรรมที่สร้างมาสู่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางโดยการเรียกใช้ SAP Business One บนแพลตฟอร์ม SAP HANA โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหน่วยความจำ HANA เพื่อจัดการเกี่ยวกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและการประมวลผลที่จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ขับเคลื่อนธุรกิจทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การประมวลผลและการรายงานผลข้อมูลได้อย่างละเอียดถูกต้อง แม่นยำ โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Microsoft Office ที่จะสามารถอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ในระบบได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้สามารถใช้งานจากผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกันได้ทุกที่ทุกเวลาและเชื่อมต่อกับ Microsoft SQL ที่สนับสนุนฟังก์ชั่นการใช้งานหลักของ SAP Business One  ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเร่งกระบวนการการวางแผนงาน การขายและกระบวนการการผลิตและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จากการคาดการณ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงการปิดบัญชีสิ้นปี

 

 

 

Source: INECOM

 

สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาการวางระบบ Enterprise Resource Planning และนำ ระบบ SAP Hana มาใช้ในองค์กรของท่าน

สามารถติดต่อได้ที่ทีมงาน FMS – คุณวุฒิพร (เล็ก) 02-274-4070