ERP (Enterprise Resource Planning)

มาทำความรู้จักกับ SAP Business One


ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน ทั้งการอำนวยความสะดวก และการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับภาคของธุรกิจ และอุตสาหกรรม ที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การจัดการคลังสินค้า การขายทั้งหน้าร้าน หรือบนแพลตเฟอร์มออนไลน์ ล้วนแล้วแต่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือทั้งสิ้น 

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมากเลย ก็คือ ซอฟต์แวร์ ERP ที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากร ภายในองค์กรของคุณ และวันนี้ FMS ขอแนะนำให้ทุกท่าน มารู้จักกับ ซอฟต์แวร์ SAP Business One ที่ครบ จบ และตอบโจทย์ในภาคธุรกิจ 

SAP เป็นใคร ?

SAP เป็นหนึ่งในผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ERP ชั้นนำของโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองวอลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี โดยมีพนักงานมากกว่า 105,000 คนทั่วโลก นับว่าเป็นผู้นำตลาดด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันระดับองค์กร ช่วยให้บริษัททุกขนาด และในทุกอุตสาหกรรมดำเนินการได้อย่างดีที่สุด

ซึ่งในวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำเสนอ ก็คือ SAP Business One ซึ่งเป็น ERP Software ที่ใช้งานในองค์กร และบริษัทโดยมีผู้ใช้งานมากกว่า 50,000 บริษัททั่วโลก ซึ่ง SAP Business One หรือ SAP B1 นี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับธุรกิจ ทั้งในภาคธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง หรือจนถึงธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมโยงทุกการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น รวมถึงการประสานในส่วนต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว อาทิ ด้านการเงินและบัญชี ด้านสินค้าคงคลัง ด้านการขายและบริการ ด้านการผลิตและการวางแผนการผลิต รวมถึงด้านระบบ บาร์โค้ดที่มีส่วนเข้ามาจัดการข้อมูลภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ฟังก์ชั่นการทำงานของ SAP Business One 

 

ฟังก์ชั่นการทำงานหลัก ของ SAP Business One นั้น จะประกอบไปด้วย 7 ฟังก์ชั่น สำคัญซึ่งจะขอเรียกว่า Modules ซึ่งประกอบด้วย

1. การบริหารจัดการข้อมูล (Management & Administration)

Modules สำหรับกำหนดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งอนุญาตในการใช้ functions บางอย่างของ SAP Business One (SAP B1) ได้ รองรับการกำหนดสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้หลายอัตรา เชื่อมต่อข้อมูลบริษัทสาขาได้ แบบ Real Time

2. การเงินและบัญชี (Accounting & Financials)

Modules รวมฟังก์ชัน และรายงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น การจัดการบัญชี การวางแผนผังบัญชี การบันทึกรายการบัญชี ตลอดจนรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ การควบคุมงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่าย  การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร การธนาคาร  รวมถึงการกระทบยอดบัญชี รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน นอกจากนี้ ยังรวมถึง รายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งหมดตามข้อบังคับในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีทั้งหมดได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. การจัดซื้อ (Purchasing & Operations) 

Modules สำหรับช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อทั้งหมด ตั้งแต่ใบสั่งซื้อไปจนถึงการประมวลผลใบแจ้งหนี้ A/P นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างรายงานต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อ เช่น การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อ ข้อมูลการกำหนดราคา อายุหนี้สินของผู้ขาย และอื่นๆ อีกทั้ง ยังสามารถทำงานในส่วนของ การควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการข้อมูล การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญชี การออกใบแจ้งหนี้ การยกเลิกสินค้า และใบลดหนี้โดยการอ้างอิงกับใบสั่งซื้อ

4. การขายและลูกค้าสัมพันธ์ (Sales & CRM)

Modules ที่ครอบคลุมกระบวนการขายทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างใบเสนอราคาสำหรับลูกค้า ไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ การสร้างร่างเอกสาร และการพิมพ์เอกสาร SAP Business One มีเอกสารการขายที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละเอกสารเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขาย นอกจากนี้ยังรองรับในส่วนของ การบริหารกระบวนการขายและโอกาสทางด้านการขาย การบริหารการส่งเสริมการตลาด การบริหารจัดการลูกค้า การบริหารจัดการบริการ การรายงานและการวิเคราะห์ การจัดการด้านการขาย และรองรับการบริการหลังการขาย

5. สินค้าคงคลัง (Inventory & Distribution)

Modules ที่ช่วยในการจัดการายการของสินค้าคงคลัง การติดตามและบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้า  รองรับราคาหลากหลายสกุลเงิน และนำเสนอรายงานได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงระบบในการจัดการธุรกรรมสินค้าคงคลัง รวมถึงการรับสินค้า การออกสินค้า การโอนสินค้าคงคลัง การตั้งค่าปริมาณสินค้าเริ่มต้น และการตรวจนับสินค้าคงคลัง

6. การผลิต ( MRP &Productions )

Modules นี้เป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานสำหรับการจัดการกระบวนการผลิตใน SAP Business One ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ควบคุม และมองเห็นวงจรการผลิตทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น และยังคลอบคลุมการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การควบคุมการออกใบเสร็จ การวางแผนการผลิตสินค้ารวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิต และการนำเสนอรายงาน

7. การจัดการโครงการ (Project & Resource Management)

Modules เพื่อจัดการโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ โดยรวบรวมธุรกรรม เอกสาร ทรัพยากร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงาน ขั้นตอน โครงการย่อย วิเคราะห์ต้นทุนงบประมาณ และสร้างรายงานเกี่ยวกับด้านต่างๆ ของโครงการ เช่น การวิเคราะห์ขั้นตอน ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และทรัพยากร 

หากว่าท่าน กำลังมองหา Solution ERP สำหรับองค์กรอยู่แล้วนั้น ทีมงาน FMS ของเรานั้นพร้อม และยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการให้คำปรึกษา เพราะเรามีประสบการณ์วางระบบงานด้าน ERP ให้กับธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ มากกว่า 30 ปี  อีกทั้ง ทีมงาน FMS มีพื้นฐานทั้งด้านบัญชี การบริหารการผลิต และเทคโนโลยี ทำให้เข้าใจหลักการต้นทุนที่แท้จริง และการนำไปประยุกต์ใช้ผ่านระบบ Software ERP SAP Business One (SAP B1) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 

โทรศัพท์ : 02-274-4070 (วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30)

Line Official : @fmsconsult

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.