ERP (Enterprise Resource Planning)

Artificial Intelligence (AI) คืออะไร?

 

 

Artificial Intelligence (AI) คืออะไร?

Artificial Intelligence (AI) หรือที่เรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์ และ เทคโนโลยีที่ให้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรทำงานเหมือนมนุษย์ รวมถึงมีความสามารถมากกว่ามนุษย์ในบางเรื่อง โดยการให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเรียนรู้ที่คล้ายคลึงกับการคิดของมนุษย์ และ AI ยังใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์สามารถดำเนินการและเรียนรู้จากข้อมูล, จัดลำดับข้อมูล, และทำให้คอมพิวเตอร์สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ โดยวิธีการที่ใช้และแนวคิดต่าง ๆ รวมถึง machine learning, deep learning, neural networks, natural language processing เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

AI ได้ถูกนำมาปรับใช้มากขึ้นในอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นและมีตัวอย่างมากมาย เช่น การนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมนีที่เป็นประเทศแรกๆในการปรับใช้ เช่น ยานยนต์ การผลิต อุปกรณ์ทางการแพทย์ อากาศยาน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การเกษตร เป็นต้น 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา AI ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ทั้งการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ หรือรวมถึงการช่วยตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับการฝึกฝนมา จนไปถึงการทำงานทดแทนมนุษย์ได้ในบางสถานการณ์

ERP คืออะไร?

ERP หรือ Enterprise Resource Planning คือ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรทำงานได้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลทุกรูปแบบในองค์กรเข้าไว้ในระบบเดียว ทำให้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การเงิน, การผลิต, การขาย, และทรัพยากรบุคคล สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ERP เหมือน "ใจกลาง" ที่อยู่ในระบบขององค์กร. ที่สามารถทำให้ทุกโครงสร้างในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ช่วยในการลดการขัดแย้งข้อมูล และช่วยให้การตัดสินใจสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ระบบ ERP ประกอบไปด้วยหลายๆ โมดูลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร เช่น การเงิน, การบัญชี, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การขาย, การตลาด, และทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การทำงานรวมกันได้เป็นประสิทธิภาพที่สูง

ตัวอย่างการนำเอาความสามารถของ AI มาประยุกต์ใช้กับระบบ ERP 

1.การนำเอาความสามารถของ AI ไม่ใช่แค่เป็นการนำ AI เข้ามาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประสานงาน แต่เป็นการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในทุกๆ ด้านของระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์.

2.AI ช่วยให้ระบบ ERP สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติมากขึ้น และสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองได้ในขณะเดียวกัน ทำให้การบริหารและใช้ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

3.การนำ AI มาใช้ใน ERP เพื่อช่วยในการทำนายแนวโน้มธุรกิจ ความต้องการของลูกค้า  และการปรับตัวตามเงื่อนไขทางธุรกิจ ทำให้การตัดสินใจขององค์กรมีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น.

4.AI ช่วยในการทำนายความต้องการของคลังสินค้าและวางแผนการจัดส่งในล่วงล่วง, ทำให้การจัดการสินค้าและการจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

5.AI ช่วยให้ ERP สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ, ตลาด, และเงื่อนไขภายนอกได้อย่างทันท่วงที.

6.AI ช่วยในการวางแผนทรัพยากรบุคคล, การสรรหา, และการพัฒนาบุคลากรในลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ.

การใช้ AI ในระบบ ERP ไม่ได้หมายความถึงการแทนที่บุคลากร แต่เป็นการทำงานร่วมกับบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงานที่ซับซ้อน

นอกจากนี้ AI ยังช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP โดยการสกัดข้อมูลที่มีประโยชน์และสร้างข้อมูลที่มีความหมาย. การเข้ามาของ AI นั้นอาจช่วยให้ระบบ ERP กลายเป็นระบบที่มีความอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น และลดภาระการทำงานของมนุษย์ลง. แต่ในทางกลับกัน, ความสามารถของมนุษย์ในการวิเคราะห์ที่มีความคิดสร้างสรรค์อาจนำไปพัฒนาเป็นสิ่งอื่นได้ และทำให้มนุษย์สามารถใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมที่มีค่าเพิ่มสูงขึ้น. ดังนั้น, การผนวกรวมระหว่าง AI และ ERP จึงมีศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรในทุกด้าน

ตัวอย่าง ERP and AI ในระบบต่างๆ

ยกตัวอย่าง การปรับใช้ AI ในปัจจุบันกับระบบ ERP ที่กำลังเติบโต เช่น Chatbot ที่มีชื่อว่า Pegg ของ Sage ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถตอบโต้กับคำถามของผู้ใช้งานเพื่อช่วยเหลือในการใช้งานโปรแกรม หรือจะเป็น cloud-based business management ใน Sage X3

ในขณะที่ SAP ก็ได้ทำการนำ AI มาผสานเข้ากับ SAP S/A HANA ที่คอยช่วยให้ผู้ใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลระบบ ERPได้ อีกหนึ่ง AI ที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ Copilot ที่ทำงานกับ SAP ได้ สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้เป็นอย่างดีและตอบคำถามหรือแนะนำข้อมูลต่างๆให้กับผู้ใช้งานได้เช่นกัน

 

รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ, การ์ตูน, ตัวอักษร

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

โดยรวมแล้วการปรับใช้ AI ใน ERP ช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ. ระบบสามารถปรับตัวตามความต้องการของธุรกิจ, ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

AI ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ แต่ยังสร้างโอกาสในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจและตอบสนองต่อที่มาถึงในอนาคต. การลงทุนในการปรับใช้ AI ใน ERP ถือว่า เป็นการลงทุนที่มีคุณค่าในการยกระดับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน.

 

ที่มา :  https://www.sap.com/sea/products/artificial-intelligence.html