ERP (Enterprise Resource Planning)

Business Intelligence (BI) คืออะไร? ช่วยอะไรในองค์กรได้บ้าง ?

  

Business Intelligence (BI) คืออะไร?  ช่วยอะไรในองค์กรได้บ้าง ? 

Business Intelligence (BI) หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการแปลงข้อมูลปกติให้เป็นข้อมูลเชิงลึกได้ โดยสามารถเรียกดึงได้จากระบบบริหารธุรกิจ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งประกอบด้วยระบบบัญชีการเงิน ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต 

Business Intelligence (BI) สามารถนำไปช่วยในการตัดสินใจ การวิเคราะห์รวมถึงการติดตามต่างๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยข้อมูล 

บทบาทหน้าที่ ที่สำคัญของระบบ Business Intelligence (BI) คือ

1. Business Intelligence (BI)  สามารถเป็นตัวช่วยในการแปลงข้อมูลทางธุรกิจที่ซับซ้อนเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถทำให้บุคคลในองค์กรเข้าใจข้อมูลได้โดยไม่ซับซ้อน.

2. Business Intelligence (BI) ช่วยในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางธุรกิจที่สำคัญ.    

3. Business Intelligence (BI) สามารถทำนายแนวโน้มอนาคตในแผนธุรกิจขององค์กรได้ เป็นตัวช่วยที่ทำให้การวางแผนในอนาคตนั้นง่ายขึ้น   

4. Business Intelligence (BI) ช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลประกอบการของธุรกิจ ปัญหาและตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ขององค์กร.

5. Business Intelligence (BI)  ช่วยในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินจากพื้นฐานข้อมูลและข้อมูลองค์กร.

 

Business Intelligence (BI) Report คืออะไร ? 

Business Intelligence (BI) Report หรือเรียกอีกอย่างว่า รายงานทางธุรกิจ เป็นข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกจัดรูปแบบและแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ, แผนภูมิ, ตาราง, หรือแผนที่เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

1.รายงานประสิทธิภาพทางธุรกิจ (KPI Reports)

2.รายงานการขายและการตลาด (Sales and Marketing Reports)

3.รายงานการเงินและบัญชี (Financial and Accounting Reports) และอื่นๆ 

Business Intelligence (BI) Report ก็ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่มีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการทางธุรกิจอีกด้วย

 

ZAP Data Hub คือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลทางธุรกิจและการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบต่างๆ ที่เป็นการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Business Intelligence (BI) 

 

ZAP Data Hub คืออะไร ?  

ZAP Data Hub นั่นคือโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับหลายแหล่งข้อมูลและทำให้การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลกลายเป็นเรื่องที่สะดวกขึ้น ZAP Data Hub สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเชื่อมต่อกับเครื่องมือ Business Intelligence เช่น SAP Business One , Sage X3 หรือ Sage 300 โดยส่งข้อมูลผ่านจากระบบต่างๆ และใช้วิเคราะห์และรายงานในระบบ Business Intelligence ได้อย่างเหมาะสม

 

ZAP Data Hub เชื่อมต่อกับข้อมูลอะไรได้บ้าง ?


จะเห็นว่า ZAP Data Hub สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลจากระบบได้หลากหลายระบบ ยกตัวอย่างเช่น Sage 300 และแหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ 

 

หลักการทำงานของ ZAP BI 

ขั้นตอนแรกเมื่อนำข้อมูลเข้ามาในตัว ZAP BI แล้วจะทำการ Collection ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก Sage 300 หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ จากนั้นข้อมูลจะถูกนำไป Modeling เพื่อทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ จากนั้นจะทำการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างเช่น กราฟ หรือ รายงาน

ตัวอย่างของ Application ต่างๆที่สามารถวิเคราะห์ผ่าน ZAP BI

 

ทำไมเราต้องใช้ ZAP BI 

1. ZAP BI ให้ความสำคัญในการจัดการข้อมูลทำให้การรวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้น 

2. มีการคำนวณที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน สามารถนำมาใช้กับการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลในส่วนต่างๆทั้งหมดได้ 

3. มีการเชื่อมกับฐานข้อมูลของ Enterprise Resource Planning Software (ERP) โดยตรง ซึ่งทำให้สามารถดึงข้อมูลและรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ZAP BI สามารถทำให้การย้ายข้อมูลและรายงานจาก Business Solution หนึ่งไปยัง Business Solution อื่นๆทำได้ง่ายขึ้น. 

5. ZAP BI มีความสามารถในการจัดการและควบคุมคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และรายงานนั้นมีความถูกต้อง

6. ZAP BI  ยังมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในการใช้ข้อมูลได้ 

 

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม ZAP BI

 
 

เมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วหน้านี้จะเป็นหน้าหลักที่แสดงข้อมูลต่างๆในส่วนของเมนูที่ชื่อ Resource Explorer จะแสดงข้อมูลที่รายงานภาพรวมของธุรกิจ  เช่น ข้อมูลในส่วนของ Finance ในส่วนของตัว AR ,AP, GL ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบหรือชุดของข้อมูลที่เราต้องการ 

 

ภาพรวมข้อมูลที่แสดงใน ZAP BI 

ระบบ ZAP BI สามารถเรียดูข้อมูลแต่ละชนิดที่เจาะจงได้ เช่น ข้อมูลที่เป็น Gross Margin Over Time ทั้งนี้ในการแสดงผลข้อมูล ขึ้นอยู่กับตามที่ผู้ใช้งานจะออกแบบ ตามภาพประกอบ

 

สรุปว่า การใช้ ZAP BI ไม่เพียงแค่ทำให้การจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่าย แต่ยังเป็นตัวช่วยที่ทำให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วยจากเทคโนโลยี Business Intelligence และระบบ Enterprise Resouce Planning (ERP)