UPCOMING EVENT

Welcome to FMS & Sage Customer Day

 

 

สรุปสาระสำคัญงาน FMS Sage Customer Day 2021 : Digitalized Your Enterprise

24 November 2021 09.00-16.30

 

 

•  แบบประเมินงาน FMS Sage Customer Day 2021

คลิกที่นี่ : https://forms.gle/ziNFm7RyUy2yiGraA

 

•  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 

คลิกที่นี่ : www.facebook.com/fmsconsult

 

         ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS) ร่วมกับ Huawei Cloud, Revenue Department (กรมสรรพากร) , BOI และ WinActor จัดงานสัมมนาประจำปี “FMS Sage Customer Day 2021 : Digitalzed Your Enterprise” 

          ในครั้งนี้ทางทีมงาน FMS ได้มีปรับเปลี่ยนรูปแบบจัดงานสัมมนาเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าของ FMS อย่างมากมาย 

          โดยทางทีมงาน FMS จัดกิจกรรม Smiling Pizza โดยนำส่งพิซซ่าให้ลูกค้าของ FMS ทั่วประเทศไทย และลูกค้าของ FMS ได้นำส่งภาพถ่ายคู่กับพิซซ่า เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าของ FMS ตลอด 28 ปี และร่วมรับรางวัล Huawei Watch GT2

 

 

 


สำหรับ Agenda ของงาน “FMS Customer Day 2021” มีการบรรยายตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 

 

1.  Digital Transformation โดย คุณวุฒิพร ทักษิณวราจาร

Link Video

Link Presentation 

 

1.  FMS Key Note: Welcome, Agenda & FMS Roadmap โดย Wuttiporn Taksinvarajarn

10 เทรนด์ของเทคโนโลยีในยุคหลังโควิด ที่กำลังก้าวเข้าสู่ปี 2030 เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความของการทำงาน  ให้สามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน โดยทางFMS ได้หยิบยกมา 5 เทคโนโลยีที่เหมาะกับองค์กรในปัจจุบัน ประกอบด้วย

-  Internet of thing ที่ช่วยในการทำงานที่อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกันได้ในทุกที่และทุกเวลา ตัวอย่างช่น SaleAnywhere โซลูชั่นที่ช่วยในเรื่องการขายที่สามารถขายได้ทุกที่ทุกเวลา ,  Barcode System  โซลูชั่นที่จัดการระบบคลังสินค้า เป็นต้น

-  Robotic Process Automation (RPA) ระบบอัตโนมัติที่สามารถจัดการงานเอกสาร ที่มีการใช้งานซ้ำๆ หรืองานรูปแบบเดิม ซึ่งสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์

-  Cloud Server ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ

-  Applied AI การนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร ตัวอย่างเช่นการนำ Big Data มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เพื่อให้สามารถทราบแนวโน้มของธุรกิจ ช่วยให้สามารถวางแผนการดำนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  Future of  Programmer คือการทำให้ Software เป็นสากล ที่สามารถใช้งานได้ง่าย ตัวอย่างเช่น  ระบบERP ทั้ง Sage X3 , Sage 300 และ SAP Business One

โดยเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านี้ทำให้องค์กร ก้าวเข้าสู่ Digitals Tranformation ที่มีความทันสมัย อาทิ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการ ทั้งในด้านเครื่องจักร ด้านการควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นต้น

 

 

 

การนำเทคโนโลยีมาสร้างหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่า ให้เกิดสิ่งใหม่ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเป็นการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐาน เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานและวัฒนธรรมขององค์กร 

โดยในการนำเสนอเกี่ยวกับDigital Transformation  ประกอบด้วย

-  Industry 4.0

-  Digital Finance

-  Intelligence Process 

-  Digital Platform 

-  Data Analytics- Business Intelligence 

-  Robotic Process Automation 

 

 

2.  FMS Key Note : Sage Roadmap & Sage X3 Highlights by Lawrence Chee and Bernard Wong

Link Video

Link Presentation 

 

แนะนำ การเติบโตของ Sage ในตลาดโลก และ การพัฒนาของ Sage X3 ซึ่งเป็น ERP On Web Solution เน้นด้านธุรกิจขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องมีการวางแผนในทุกด้าน ครอบคลุมความต้องการด้าน API, Project Management Digital Finance, Multi Company Management และ แนะนำ Key Featureเช่น Module Web Scheduling 

 

 

   

3.  FMS Key Note : Sage 300 2022  โดย คุณดลยา คุณาพรไพโรจน์

Link Video

Link Presentation

 

•  แนะนำเกี่ยวกับสิ่งใหม่ในSage 300 2022 (What’s New in Sage 300) ที่ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ  

-  Better User Experience พูดถึงเกี่ยวกับ Web screen Improvement , Desktop Screen Enhancements Sage Data & Analytic Access และ Enhanced 3 Party Help

-  Advanced Capabilities & Flexibility พูดถึงเกี่ยวกับ Purchase Order Improvements , Order Entry Improvements และ Reserve LanPak

 

 

4.  Digital Finance : E-Tax & E-Payment by Revenue Department  โดย คุณวรีรัตน์ ตั้งสินเจริญ และ คุณรวิสรา หทัยเสรี

Link Video 1

Link Video 2

Link Presentation  

 

แนะนำเกี่ยวกับเรื่องใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Tax Invoice & e-Tax Receipt)และระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ทั้งในเรื่องประโยชน์ของระบบ e-Tax ข้อกำหนดแนวทางการใช้งาน e-Tax หรือรูปแบบระบบ e-tax เป็นต้น

 

 

5.  Industry 4.0 by BOI โดย คุณอุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว

Link Video

Link Presentation

 

แนะนำเกี่ยวกับมาตรการการส่งสริมการลงทุนเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการลดหย่อนภาษีของลูกค้าที่ได้ใช้งานระบบ ERP

 

 

6.  Intelligence Enterprise : Industry 4.0 with Sage 300 by Roongrote Sutthithatip

Link Video

Link Presentation

 

แนะนำเกี่ยวโซลูชั่นที่สามารถพัฒนอุตสาหกรรมเพื่อก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 ทั้งใน Sage 300 เรื่อง Barcode ที่ช่วยจัดการด้านสินค้าคงคลัง  SalesAnywhere ระบบการขายให้สามารถขายได้ทุกที่ทุกเวลา Production Planning การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ และอุตสาหกรรม Approval Online ระบบการขออนุมัติออนไลน์ ทั้งด้าน PR, PO , Expense และ การขาดลามาสาย และ เรื่องความปลอดภัย Security เก็บบันทึกการทำงานของพนักงาน

 

 

7.  Digital Transformation To Cloud & Security by Huawei Mr.Chawansit Rongthong

Link Presentation 

Link Video

 

แนะนำเกี่ยวกับระบบ Huawei Cloud ทั้งในเรื่องของ Why do We need Digital Transformation? ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการใช้งาน Huawei Cloud และเรื่องความปลอดภัยของระบบ Huawei Cloud

 

 

8.  Sage 300 Tips & Tricks FAQ From Sage 300 System & Year End Training by Phattarawadee Jumpha and Noppadol Pataramanon

Link Presentation

Link Video 1

Link Video 2

 


แนะนำเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการ เมื่อมีปัญหาเกิดขั้นบนระบบ Sage 300 ทั้งในเรื่องของ Server specifications , Workstation Specifications รวมถึงการ Backup ข้อมูล นอกจากนี้มีการแนะนำเกี่ยว Year End Training หรือการปิดปี ที่พูดถึงเกี่ยวกับวิธีการและสิ่งที่ต้องทำก่อนการปิดปี รวมถึงวิธีการแก้ปัญหา

 

 

9.  Robotic Process Automation by WinActor By Totsaporn Kaeomanee

แนะนำเกี่ยวกับระบบRPA  ที่พูดถึงประโยชน์และความหมายของระบบRPA  รวมถึงการแนะนำ RPA Application และ RPA Components & Structure 

Link Video

 

 

10.  Data Analytics With Sage Intelligence by Kwanchat Taksinvarajarn

แนะนำ เกี่ยวSolution Sage Intelligence ว่ามีการทำงานอย่างไร รวมถึงการยกตัวอย่างและวิธีการทำReport บน Sage Intelligence

Link Presentation

Link Video 1

Link Video 2

 

ท่านลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FMS Solution ได้ที่่ : 

http://www.fmsconsult.com/en/solutions.html

 

ช่องทางการรับชมบันทึกงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ :

FMS Youtube Channel : https://www.youtube.com/user/ElearningFMS

FMS Facebook Page : https://www.facebook.com/fmsconsult

FMS Website :  HYPERLINK http://fmsconsult.com/en/  |  www.fmsconsult.com

 

 

 

 

***** งานสัมมนาได้เสร็จสิ้นแล้ว****

Welcome to FMS & Sage Customer Day

24 November 2021 from 09.00 – 16.00  https://bit.ly/3DEQ6vz

ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้ามาในงาน FMS & Sage Customer Day

วันพุธที่  24 พฤศจิกายน 2564 

 

•  แบบประเมินงานของ Sage

คลิกที่นี่ : https://forms.gle/ziNFm7RyUy2yiGraA

 

•  Link for Microsoft Team Meeting กดเข้าที่นี่เพื่อร่วมงานสัมมนา

คลิกที่นี่ : https://bit.ly/3DEQ6vz

 

•  คู่มือเตรียมความพร้อมการใช้งาน Microsoft Teams Meeting

คลิกที่นี่ : https://bit.ly/3CFsxRC

 

•  Customer Information 

คลิกที่นี่ : https://forms.gle/zYbDr9KEyNACTe616

 

•  ลงทะเบียนเพื่อรับ Thank you Pizza 

คลิกทีนี่ : https://forms.gle/WMddiEis6k1Wiphw9

 

 

Business Solution เพื่อขยายความสามารถการทำงาน Sage สำหรับ ปี 2022

  Solution  Description 
1 Sage X3 Version 12    
2 Sage CRM 2021    
3 Sage 300 2022    
     

 1. Solution ด้านบัญชี จัดซื้อ และ HR- Accounting , Purchase, และ HR 

     
1 Asset Management Solution ด้านบริหารสินทรัพย์ คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินค้า 
2 Resource Manager Solution ด้านการทำขออนุมัติ ในทุก Process การทำงาน 
3 eHRMS Solution บริหารจัดการด้าน HR
4 Cashbook การทำการจ่ายเงิน รับเงิน AP/AR ทำรับจ่ายในจุดเดียว
5 Workflow Suite การทำอนุมัติในทุกขั้นตอนการทำงาน โดยเฉพาะ ส่วน Purchase
     

2. Solution ด้านการขาย (Sales) 

     
 1 SalesAnywhere  Solution ด้านการขาย Mobile Application เพื่อให้ทีมขายสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งแต่การทำใบเสนอราคา ทำใบสั่งซื้อ จนไปถึงส่งของและจ่ายเงินสินค้า
2 Quality Control  solution เพื่อเช็ก Quality ของสินค้าในคลัง หรือ ระหว่างการผลิต
3  Purchase Planning  Solution วางแผนการซื้อสินค้า 
     

 3. Solution ระบบ Barcode System 

     
 1  Barcode Operation  Solution Barcode System เพื่อช่วยในการนำระบบ บาร์โค้ด มาใช้ในองค์กรตั้งแต่ฝั่ง Purchase, ขาย, คลังสินค้าและฝ่ายผลิต
     

 4. Solution ด้านการผลิต 

     
 1 Manufacturing Order  Solution ด้านการผลิต 
Production Planning  Solution วางแผนการผลิต 
 Shop Floor Control  Solution ShopFloor Control ควบคุมการทำงานของแต่ละprocess งาน จากเวลาที่กำหนดและจากresource ต่างๆ
 AR Pricing  Solution การกำหนด Pricing การขายให้กับลูกค้าหลากหลายประเภท และตามโปรโมชั่น
 OE Pricing  Solution การกำหนด Pricing การขายให้กับลูกค้าหลากหลายประเภท และตามโปรโมชั่น
 Sage 300 Trading MRP  Solution การวางแผนการขาย 
     

 5. Solution การบริหารจัดการเอกสาร 

     
1   collaboration  การแนบเอกสาร และการฝากข้อความ
  tailors & automation  intregration   การทำการเชื่อมต่อ 
  Budgeting, Reporting & Business    Intelligence  การทำ Budget รายงาน และ Business Intelligence
4   Operations & Inventory    Management การดำเนินการ และวางแผนคลังสินค้า
     

6. Solution ด้าน IT และความปลอดภัย

     
1 Control Suite Solution Audit Logger เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมสิทธิการเข้างานของ Users
2 Mobility Suite การทำอนุมัติผ่าน Web โดยไม่ต้องเข้าไปที่ Sage 300