UPCOMING EVENT

Welcome to FMS & SAP Customer Day

  

 

สรุปสาระสำคัญงาน FMS SAP Customer Day 2021 : Digitalized Your Enterprise

24 November 2021 10.00-14.00 | 25 November 2021 10.00-12.00

 

          ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 14.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564  ที่ผ่านมา บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS) ร่วมกับ Huawei Cloud, Revenue Department (กรมสรรพากร) , BOI และ WinActor จัดงานสัมมนาประจำปี “FMS SAP Customer Day 2021 : Digitalzed Your Enterprise” 

          ในครั้งนี้ทางทีมงาน FMS ได้มีปรับเปลี่ยนรูปแบบจัดงานสัมมนาเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าของ FMS อย่างมากมาย 

 

โดยทางทีมงาน FMS จัดกิจกรรม Smiling Pizza โดยนำส่งพิซซ่าให้ลูกค้าของ FMS ทั่วประเทศไทย และลูกค้าของ FMS ได้นำส่งภาพถ่ายคู่กับพิซซ่า เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าของ FMS ตลอด 28 ปี และร่วมรับรางวัล Huawei Watch GT2

สำหรับ Agenda ของงาน “FMS Customer Day 2021” มีการบรรยายตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 

 

 

1.  FMS Key Note: Welcome, Agenda & FMS Roadmap โดย Wuttiporn Taksinvarajarn

10 เทรนด์ของเทคโนโลยีในยุคหลังโควิด ที่กำลังก้าวเข้าสู่ปี 2030 เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความของการทำงาน  ให้สามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน โดยทางFMS ได้หยิบยกมา 5 เทคโนโลยีที่เหมาะกับองค์กรในปัจจุบัน ประกอบด้วย

-  Internet of thing ที่ช่วยในการทำงานที่อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกันได้ในทุกที่และทุกเวลา ตัวอย่างช่น SaleAnywhere โซลูชั่นที่ช่วยในเรื่องการขายที่สามารถขายได้ทุกที่ทุกเวลา ,  Barcode System  โซลูชั่นที่จัดการระบบคลังสินค้า เป็นต้น

-  Robotic Process Automation (RPA) ระบบอัตโนมัติที่สามารถจัดการงานเอกสาร ที่มีการใช้งานซ้ำๆ หรืองานรูปแบบเดิม ซึ่งสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์

-  Cloud Server ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ

-  Applied AI การนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร ตัวอย่างเช่นการนำ Big Data มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เพื่อให้สามารถทราบแนวโน้มของธุรกิจ ช่วยให้สามารถวางแผนการดำนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  Future of  Programmer คือการทำให้ Software เป็นสากล ที่สามารถใช้งานได้ง่าย ตัวอย่างเช่น  ระบบERP ทั้ง Sage X3 , Sage 300 และ SAP Business One

โดยเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านี้ทำให้องค์กร ก้าวเข้าสู่ Digitals Tranformation ที่มีความทันสมัย อาทิ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการ ทั้งในด้านเครื่องจักร ด้านการควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นต้น

 

 

Digital Transformation

การนำเทคโนโลยีมาสร้างหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่า ให้เกิดสิ่งใหม่ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเป็นการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐาน เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานและวัฒนธรรมขององค์กร 

โดยในการนำเสนอเกี่ยวกับDigital Transformation  ประกอบด้วย

-  Industry 4.0

-  Digital Finance

-  Intelligence Process 

-  Digital Platform 

-  Data Analytics- Business Intelligence 

-  Robotic Process Automation 

Link Brochure Digital Transformation โดย คุณวุฒิพร ทักษิณวราจาร

 

 

2.  SAP Roadmap and SAP Business One 10.0 : Digitalization for Your Business by Suchada Iamchula , SAP Thailand

แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่รูปแบบ Digital พร้อมทั้งแนะนำฟีเจอร์ของระบบERP SAP Business One ที่ทำให้องค์กรทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Analytics ,Cloud Technologies , Machine Learning , Big Data, IoT, Mobile Technologies ซึ่งทุกๆฟีเจอร์ทางSAP พัฒนาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิ พร้อมพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

การใช้งานระบบ ERP SAP Business One ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในจุดเดียวกันได้ สามารถบริหารจัดการ Opexได้มากว่า Capex และนอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้การทำงานนั้นง่ายขึ้น และชัดเจนมากขึ้น 

Link Brochure SAP Business One Road Map

 

 

 

SAP Business One ได้มุ่งเน้นในเรื่องของ Application Software ไม่ว่าจะเป็น การทำ Analytics , การทำMachine Learning รวมถึง AI และ Cloud  โดย SAP Business One ได้สร้างDatabase เป็นของตัวเองที่เรียกว่า SAP HANA  

 

 

          SAP Business One version 10 ได้พัฒนาในเรื่องของ Web client ให้ลูกค้าสามารถใช้งานเว็บได้ง่ายดายขึ้น หรือ Financial Management ที่สามารถ Dill Down ข้อมูล GL ในตัวของ Report ได้ง่า นอกจากนี้ในเรื่องของ Sale, Purchase , Service ได้มีการพัฒนา Solution อาทิ Mobile Application ของ Service กับ Sale โดยเฉพาะ ในส่วนของ Inventory ได้พัฒนาในส่วนของ Serial and Bat Number  ให้สามารถปรับเปลี่ยนหน่วยได้ ในส่วนของ Production สามารถ Drill Drown ข้อมูลจาก BOM และการขยายขอบเขตในการผลิต โดย ทางSAP ต้องการที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่ในรูปแบบ digital business  เช่นการทำ  Data Analytics Big Data Cloud Technology รวมถึงการทำ Mobile Application โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้

 

 

 

-  Analytics ที่ประกอบด้วย Dashboard และ KPI Dashboard สามารถ Drill Drown ข้อมูลได้มากขึ้น โดยทำงานผ่านระบบ HANA Database สามารถเห็นข้อมูล การคำนวณต่างๆใน Report ผ่าน Semantic layer , การทำ Crystal Report และ Analytic Total ที่ช่วยให้สามารถ Organize Report ผ่านWeb Browser ได้ สามารถทำงานได้ทุกที่และทุกวลา

 

 

 

-  Cloud technology สามารถใช้บริการจาก SAP ได้ อีกทังยังสามารถใช้บริการจาก Partner ให้สามารถใช้ระบบในรูปแบบ Subscription 

 


-  Machine Learning มี Module Sales Recommendation ที่สามารถดูประวัติการซื้อของลูกค้า และระบบจะให้คำแนะนำว่าควรขายอะไร ในราคาเท่าไหร่ให้กับลูกค้า รวมถึง Intelligent Forecast ที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์และทำนาย Inventory level เพื่อให้เราสามารถจัดการในเรื่องของปริมาณของสินค้าให้พอต่อความต้องการ

 


- Big Data มี Cash Flow Forecasting ที่แสดงกราฟบอกสถานะการเงินของธุรกิจ ว่ามีสถานะเป็นอย่างไร , Module Advanced Available-to-Promise ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของInventory และแสดงต้นทุนของสินค้าแต่ละชิ้น, Enterprise Search ที่ช่วยในการค้นหาเอกสารการทำงาน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น และPredictive Analysis มี Forecasting ที่แสดงผลในรูปแบบDashboard ช่วยในการดูว่าเทรนด์ในอนาคตและปัจจุบันเป็นอย่าง ทำให้การวางแผนของการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 

-  Internet Of Thing (IOT) สามารถเชื่อมต่อ Twitter , Alexa Integration , Retail Beacons

-  สามารถใช้งานSAP B1 ผ่าน Mobile Application Sales Mobile Application และ Service Mobile Application 

 

 

 

 

 

3.  Intelligence Enterprise : Industry 4.0 with SAP Business One by Roongrote Sutthithatip : Barcode & SalesAnywhere

แนะนำเกี่ยวโซลูชั่นที่สามารถพัฒนอุตสาหกรรมเพื่อก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 ทั้งในเรื่อง Barcode & SalesAnywhere ที่ช่วยจัดการด้านสินค้าคงคลังและระบบการขายให้สามารถขายได้ทุกที่ทุกเวลา 

Link Video

Link Brochure A-Plus SalesAnywhere Barcode -Overview

Link Brochure FMS_Introduction_to_SAP_Business_One

Link Brochure SAP_Business_One_10.0_Highlights

Link Brochure SAP_Business_One_Sales_Overview

Link Brochure SAP_Business_One_Service_Oerview

Link Brochure SAP-Business-One-Road-Map

Link Brochure Solution-Brief---AP-Business-One-Mobile-App-for-iPhone-iPad

 

 

 

4.  Digital Finance : E-Tax & E-Payment by Revenue Department (คุณวรีรัตน์ ตั้งสินเจริญ และ คุณรวิสรา หทัยเสรี)

แนะนำเกี่ยวกับเรื่องใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Tax Invoice & e-Tax Receipt)และระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ทั้งในเรื่องประโยชน์ของระบบ e-Tax ข้อกำหนดแนวทางการใช้งาน e-Tax หรือรูปแบบระบบ e-tax เป็นต้น

Link Video 1

Link Video 2

Link Brochure Digital Finance  E WHT by Revenue Department

 

 

 

5.  Industry 4.0 by BOI (คุณอุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว)

แนะนำเกี่ยวกับมาตรการการส่งสริมการลงทุนเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการลดหย่อนภาษีของลูกค้าที่ได้ใช้งานระบบ ERP

Link Video

Link Brochure Industry 4.0 by BOI

 

 

 

6.  แนะนำเกี่ยวกับระบบ RPA  ที่พูดถึงประโยชน์และความหมายของระบบ RPA  รวมถึงการแนะนำ RPA Application และ RPA Components & Structure 

Link Video

Link Brochure RPA Awareness for FMS Customer Day 2021 (UiPath)

 

 

 

7.  Digital Transformation To Cloud & Security by Huawei (Chawansit Rongthong)

แนะนำเกี่ยวกับระบบ Huawei Cloud ทั้งในเรื่องของ Why do we need Digital Transformation? และเรื่องความปลอดภัยของระบบ Huawei Cloud

Link Video

 

Business Solution เพื่อขยายความสามารถการทำงาน SAP สำหรับ ปี 2022

  Solution  Description 
SAP Business One    
SAP Business     
One -Hana    
     

 1. Solution Mobile Application 

     
1  SAP Business One Mobile Application Solution Mobile Application นำส่วนงานที่สำคัญเพื่อใช้งานผ่าน Mobile การอนุมัติ การเยกดู inventory เปิด Quotation
2  SAP B1 Services Application solution สำหรับช่างหรือวิศวกร เพื่อเปิดTickets งานซ่อมบำรุง ถ่ายรูปได้ Checkin -Check Out
3  SAP B1 Sales Application Solution ด้านการขาย Mobile Application เพื่อให้ทีมขายสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งแต่การทำใบเสนอราคา ทำใบสั่งซื้อ จนไปถึงส่งของ  Checkin
     

2. Solution Sales Application

     
 1  SalesAnywhere  Solution ด้านการขาย Mobile Application เพื่อให้ทีมขายสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งแต่การทำใบเสนอราคา ทำใบสั่งซื้อ จนไปถึงส่งของและจ่ายเงินสินค้า
     

 3. Solution ระบบ Barcode System

     
 1  Barcode Operation  Solution Barcode System เพื่อช่วยในการนำระบบ บาร์โค้ด มาใช้ในองค์กรตั้งแต่Solution Barcode System เพื่อช่วยในการนำระบบ บาร์โค้ด มาใช้ในองค์กรตั้งแต่ฝั่ง Purchase, ขาย, คลังสินค้าและฝ่ายผลิตฝั่ง Purchase, ขาย, คลังสินค้าและฝ่ายผลิต
     

 4. Solution ด้าน RPA 

    
 1  RPA  การนำ Robot เพื่อลดย่อกระบวนการทำงาน ซ้ำๆ
     

 5. Solution ด้าน E-Tax

     
1  ETAX ระบบการจัดทำและจัดเก็บใบกำกับภาษีสำเร็จรูปต่อกรมสรรพกร