------

PAST EVENT

FMS ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Business Workflow in Sage 300 2016 & Year End Processing ปีที่ 10

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส (FMS) กำหนดจัดงานงานสัมมนา "Business Workflow in Sage 300 2016 & Year End Processing ปีที่ 10 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ. ห้อง Le Lotus II ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเติล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ (MRT ห้วยขวาง) สนใจติดต่อ 02 274 4070 ดูรายละเอยีดหัวข้องานสัมมนา "Business Workflow in Sage 300 2016 & Year End Processing ปีที่ 10" ได้ที่ www.fmsconsult.com

FMS เป็นผู้นำด้านการให้บริการ คำปรึกษาและวางแผนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญด้าน Business Solution และ Technology ด้วยการวางซอฟต์แวร์ Sage 300 และ CRM ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการระบบที่มีความเสถียรภาพ เชื่อมโยง และปรับใช้ให้ได้ กับทุกรูปแบบธุรกิจ

ภาพกิจกรรม