ยินดีต้อนรับ

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

FMS ผู้นำด้านการวางระบบ ERP & CRM Solutions, Accounting & Financial, Inventory & Distribution, Production & MRP, Project & Resource Management, Sales & Service, Purchasing & Operations, Sage X3, Sage 300 (ACCPAC), Sage CRM และ SAP Business One

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  ก่อตั้งเมื่อ ปี 1986 มีประสบการณ์มากว่า 25 ปี เราเป็นผู้นำด้าน Business Solution Software ด้วยระบบ Sage ERP และ SAP ครอบคลุมด้าน ระบบการเงินการบัญชี Accounting & Financial, ระบบการบริหารงานจัดซื้อ Purchasing & Operations,ระบบงานขาย Sales & Service, ระบบงานงบประมาณ Budget, ระบบบริหารงานสินค้า Inventory & Distribution ระบบบัญชี ต้นทุน Costing แลระบบผลิตในอุตสาหกรรม Production & MRP, และระบบบริหารโครงการ Project & Resource Management

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  ก่อตั้งเมื่อ ปี 1986 มีประสบการณ์มากว่า 25 ปี เราเป็นผู้นำด้าน Business Solution Software ด้วยระบบ Sage ERP และ SAP ครอบคลุมด้าน ระบบการเงินการบัญชี Accounting & Financial, ระบบการบริหารงานจัดซื้อ Purchasing & Operations,ระบบงานขาย Sales & Service, ระบบงานงบประมาณ Budget, ระบบบริหารงานสินค้า Inventory & Distribution ระบบบัญชี ต้นทุน Costing แลระบบผลิตในอุตสาหกรรม Production & MRP, และระบบบริหารโครงการ Project & Resource Managementบริการ

ERP BUSINESS SOLUTION

FMS ออกแบบและจัดวางระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันของโมดูลต่างๆ อาทิการเงิน การบัญชี การจัดเก็บการคลัง และการบริหารการผลิต

CRM BUSINESS SOLUTION

FMS  ออกแบบและจัดวางระบบ CRM (Customer Relationship Management )โดยการวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด สำหรับธุรกิจทุกประเภท

การจัดการทรัพยากรบุคคล

เราให้การบริการครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่ การวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM system) และการสรรหาทรัพยากรบุคคล

CUSTOMIZED & INTEGRATED SERVICE

เราเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ทีมงาน FMS จะทำงานร่วมกับท่าน เพื่อให้ custom solution ด้วย software application และเชื่อมโยง ระหว่าง ERP กับ CRM

การวางระบบ ERP

เรามี best practice ในการวางระบบ ERP เพื่อการันตี ความสำเร็จในการเชื่อมโยงโซลูชั่นทางธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมธุรกิจ

การดูแลลูกค้า

เรามีทีมงาน Support ที่คอยให้คำแนะนำในการใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ช่วยให้ท่านสามารถจัดการบริหารงานประจำวันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจ

 

ลูกค้าของเรากิจกรรมที่กำลังจะถึง 

25th Year Celebration & Innovative Solution Day with Sage

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเน้จเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ขอเรียนเชิญลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงาน 25th Year Celebration & Innovative Solution Day with Sage พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (Sit Down Dinning) ซึ่งจัดสำหรับลูกค้าของทาง FMS เท่านั้น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ โรงแรม Wardorf Astoria , กรุงเทพฯ ราชดำริ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น