ยินดีต้อนรับ

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

FMS ผู้นำด้านการวางระบบ ERP & CRM Solutions, Accounting & Financial, Inventory & Distribution, Production & MRP, Project & Resource Management, Sales & Service, Purchasing & Operations, Sage X3, Sage 300 (ACCPAC), Sage CRM และ SAP Business One

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  ก่อตั้งเมื่อ ปี 1986 มีประสบการณ์มากว่า 25 ปี เราเป็นผู้นำด้าน Business Solution Software ด้วยระบบ Sage ERP และ SAP ครอบคลุมด้าน ระบบการเงินการบัญชี Accounting & Financial, ระบบการบริหารงานจัดซื้อ Purchasing & Operations,ระบบงานขาย Sales & Service, ระบบงานงบประมาณ Budget, ระบบบริหารงานสินค้า Inventory & Distribution ระบบบัญชี ต้นทุน Costing แลระบบผลิตในอุตสาหกรรม Production & MRP, และระบบบริหารโครงการ Project & Resource Management

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  ก่อตั้งเมื่อ ปี 1986 มีประสบการณ์มากว่า 25 ปี เราเป็นผู้นำด้าน Business Solution Software ด้วยระบบ Sage ERP และ SAP ครอบคลุมด้าน ระบบการเงินการบัญชี Accounting & Financial, ระบบการบริหารงานจัดซื้อ Purchasing & Operations,ระบบงานขาย Sales & Service, ระบบงานงบประมาณ Budget, ระบบบริหารงานสินค้า Inventory & Distribution ระบบบัญชี ต้นทุน Costing แลระบบผลิตในอุตสาหกรรม Production & MRP, และระบบบริหารโครงการ Project & Resource Managementบริการ

ERP BUSINESS SOLUTION

FMS ออกแบบและจัดวางระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันของโมดูลต่างๆ อาทิการเงิน การบัญชี การจัดเก็บการคลัง และการบริหารการผลิต

CRM BUSINESS SOLUTION

FMS  ออกแบบและจัดวางระบบ CRM (Customer Relationship Management )โดยการวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด สำหรับธุรกิจทุกประเภท

การจัดการทรัพยากรบุคคล

เราให้การบริการครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่ การวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM system) และการสรรหาทรัพยากรบุคคล

CUSTOMIZED & INTEGRATED SERVICE

เราเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ทีมงาน FMS จะทำงานร่วมกับท่าน เพื่อให้ custom solution ด้วย software application และเชื่อมโยง ระหว่าง ERP กับ CRM

การวางระบบ ERP

เรามี best practice ในการวางระบบ ERP เพื่อการันตี ความสำเร็จในการเชื่อมโยงโซลูชั่นทางธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมธุรกิจ

การดูแลลูกค้า

เรามีทีมงาน Support ที่คอยให้คำแนะนำในการใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ช่วยให้ท่านสามารถจัดการบริหารงานประจำวันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจ

 

ลูกค้าของเรากิจกรรมที่กำลังจะถึง 

Free Seminar: Boost Sales, Raise Profit with SAP Business One

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส (FMS) & SAP Thailand ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี “Boost Sales , Raise Profit” ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ SAP Thailand Office ตึก Liberty (BTS ศาลาแดง)

CUSTOMER  SUCCESSSTORIES

บริหารจัดการโครงการด้วย ...

11-12-2018

Thai PBS (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพส...

READ MORE

บริหารธุรกิจระดับภูมิภา...

11-12-2018

บริษัท JTEKT (Thailand) Co.Ltd ใช้ Sage 300 สำหรับการทำ...

READ MORE

We Do Asia Co.,Ltd uses Sage 300 by FMS.จัดการสินค...

11-12-2018

บริษัท We Do Asia ผู้นำเข้าแว่นตารายใหญ่...

READ MORE

CUSTOMER  SUCCESS STORIES