ERP (Enterprise Resource Planning)

On Premise และ On Cloud แตกต่างกันอย่างไร ?

 

 

On Premise และ On Cloud แตกต่างกันอย่างไร ?

ชื่อรูป FMS-server 

 

การวางระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning สามารถนำข้อมูลไปวางได้สองวิธีหลักๆ คือ 

1. แบบ On Premise

เป็นการวางฐานข้อมูล ไว้ในระบบ Server ภายในองค์กร โดยแชร์ข้อมูลผ่านตัวกลางของ Server พนักงานทุกแผนกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แชร์ผ่าน Sever ซึ่งจะใช้ได้ภายในองค์กรเท่านั้น โดยต้องติดตั้ง Hardware ก่อนการใช้งาน ฐานข้อมูลในระบบ Server นอกจากนี้ยังต้อง Upgrade และ บำรุงรักษาอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบ Server ใช้ได้อย่างราบรื่น

การวางฐานข้อมูลไว้บน server แบบ On Premise ใช้งานได้อย่างไร?

โดยทางทีมงานจะติดตั้งฐานข้อมูล และระบบ ERP ได้แก่ SAP Business One, Sage 300, Sage X3 ไว้บน server การเชื่อมต่อระหว่าง server กับ คอมพิวเตอร์ นั้นมี 2 แบบดังนี้

1. แบบไร้สาย เป็นการเชื่อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องหรือมากกว่านั้น เป็นการใช้งานร่วมกันของ wireless adapter cards ที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีความเท่าเทียมกัน สามารถทำงานของตนเองได้ และขอใช้บริการเครื่องอื่นได้ เหมาะสำหรับการนำมาใช้งาน เพื่อจุดประสงค์ในด้านความรวดเร็ว หรือติดตั้งได้โดยง่ายเมื่อไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับ 

2. แบบ  LAN ( Local Area Network ) เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระยะจำกัดเข้าด้วยกัน เช่น ในอาคารเดียวกัน หรือบริเวณเดียวกันที่สามารถ ลากสายถึงกันได้โดยตรง ส่วนมากจะใช้สายเคเบิ้ล หรือ ที่เรียกกันว่า สายแลน เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ อัตราเร็วของเครือข่าย LAN อยู่ที่ระหวาง 1-100 Mbps ทั้งนี้ความเร็วขอมูลขึ้นอยู่กับ ตัวกลางสาย ที่ใช้ในการส่งสัญญาณ และข้อกำหนดของผู้ให้บริการเน็ตเวิร์ค

การลงทุนขึ้นระบบ ERP มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง server ?

- server ปกติจะราคาประมาณ 15,000-120,000 บาท ขึ้นอยู่กับความจุและความเร็วที่ต้องการ

- ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการจากทาง IT เช่น การติดตั้ง server และ อื่นๆ 

 

On Premise และ On Cloud แตกต่างกันอย่างไร ?

ชื่อรูป FMS-cloud

 

2. แบบ On Cloud

เป็นการวางฐานข้อมูลไว้ในระบบ Server ที่อยู่บน Cloud สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยเช่าจากผู้ให้บริการ Cloud นอกจากนี้ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแล Hardware และค่อย Upgrade เทคโนโลยีใหม่ เสมอ โดยที่ผู้เช่าบริการไม่ต้องเสียเวลาบำรุงรักษา Hardware หรือ Upgrade เอง

การวางฐานข้อมูลไว้บน server แบบ On Cloud ใช้งานได้อย่างไร?

ผู้ให้บริการ Cloud จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลของผู้เช่าบริการ Cloud โดยที่ผู้เช่าบริการ Cloud ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์หรือ เสียเวลาติดตั้งระบบเอง ผู้ให้บริการ  Cloud จะทำหน้าที่เหล่านั้นแทน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ตามเช่น ร้านกาแฟ สถานที่สาธารณะ ก็สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลบน Cloud ได้ที่ทุก ทำให้การทำงานของคุณ สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นมากขึ้น

การลงทุนขึ้นระบบ Cloud มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง

ระบบ Cloud จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่ใช้งาน คือใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้น ทำให้การใช้งาน Cloud นั้นมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการลงทุนซื้อระบบมาติดตั้งเอง แม้ในบางกรณีค่าใช้จ่ายของระบบ Cloud อาจจะไม่ได้ต่ำกว่าการลงทุนแบบ On-Premise 

 

เนื่องจากธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน FMS จึงได้พัฒนา และออกแบบ Solution ให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทั้ง On Premise และ On Cloud     คุณจึงสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของคุณได้ 

 

เกี่ยวกับ Product ของ FMS เพิ่มเติมได้ที่: http://www.fmsconsult.com/en/solutions.html

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 274 4070 (คุณวุฒิพร)

หรือที่ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.