ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP Software - Sage 300 ERP ที่นำเสนอมุมมองทางธุรกิจของคุณแบบ 360 องศา

ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของโปรแกรม Sage 300 ERP ในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องทำให้ระบบ ERP ของโปรแกรม Sage 300 ERP เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่ามีลักษณะการใช้งานที่ง่าย และต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของต่ำ โดยโปรแกรม Sage 300 ERP จะเชื่อมโยงการทำงานทั้งหมดของธุรกิจไว้ด้วยกัน ด้วยโชลูชั่นครบวงจรที่ทำให้มองเห็นภาพรวม และ รายละเอียด ของธุรกรรม ในองค์กรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถแบ่งปันข้อมูล และสื่อสารข้อมูล ระหว่างหน่วยงานได้ง่าย องค์กรธุรกิจขนาดกลางทั่วโลกใช้โปรแกรม Sage 300 ERP เพื่อช่วยปลดล็อคศักยภาพทางธุรกิจ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การลงทุน ERP Software นั้น โปรแกรม Sage 300 ERP มีความยืดหยุ่นให้แก่ธุรกิจเพื่อให้ได้โซลูชั่นที่เหมาะสม และดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ด้วยการให้อิสระในการเลือก รุ่นโปรแกรม (Edition) ได้แก่ รุ่น Standard รุ่น Advanced หรือ รุ่น Premium, ระบบฐานข้อมูล, วิธีการใช้งาน ตลอดจนทางเลือกในการชำระเงิน ที่จะช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของให้ต่ำที่สุด

เพื่อสร้างโซลูชั่น ERP Software เฉพาะ (Custom-Fit) เพื่อรองรับความต้องการทางการบริหารจัดการธุรกิจของคุณได้ โปรดใช้แผนภูมิด้านล่างเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรม Sage 300 ERP รุ่นไหนที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ

ERP Software, Sage 300 ERP (Accpac)