ยินดีต้อนรับ

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

SAGE ERP ให้คำปรึกษา วางแผน และวางระบบ SAGE ERP อันดับ1 SAGE ERP, Project Management, Manufacturing. Accounting, CRM และทุก Business Module ของ SAGE

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี 1986 เราเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์และโซลูชั่น SAGE ERP ด้วยประสบการณ์ให้คำปรึกษา วางแผน และวางระบบ ERP ที่ยาวนานมากว่า 20 ปี ครอบคลุมด้าน ระบบการบริหารงานจัดซื้อ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานขาย ระบบบริหารงานสินค้า ระบบบัญชี ต้นทุน และระบบการเงิน การบัญชี บริษัท ฟอร์เวิร์ดให้ความพึงพอใจกับลูกค้าตามความต้องการที่เฉพาะด้านของแต่ละธุรกิจ เรามีประสบการณ์และความชำนาญในการวางระบบ ERP ให้กับ หลากหลายธุรกิจ ทุกขนาด อาทิ เช่น ธุรกิจการผลิต การค้า และจัดจำหน่าย อุตสาหกรรมบริการ อสังหาริมทรัพย์ งานขนส่ง ทีมงาน Support ของเราจะคอยช่วยท่าน จัดการระบบการทำงาน ERP ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน ERP ในการทำงานประจำวัน และการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการ ได้อย่างประสบความสำเร็จ ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าการลงทุนในระบบ ERP

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี 1986 เราเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์และโซลูชั่น SAGE ERP ด้วยประสบการณ์ให้คำปรึกษา วางแผน และวางระบบ ERP ที่ยาวนานมากว่า 20 ปี ครอบคลุมด้าน ระบบการบริหารงานจัดซื้อ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานขาย ระบบบริหารงานสินค้า ระบบบัญชี ต้นทุน และระบบการเงิน การบัญชี บริษัท ฟอร์เวิร์ดให้ความพึงพอใจกับลูกค้าตามความต้องการที่เฉพาะด้านของแต่ละธุรกิจ เรามีประสบการณ์และความชำนาญในการวางระบบ ERP ให้กับ หลากหลายธุรกิจ ทุกขนาด อาทิ เช่น ธุรกิจการผลิต การค้า และจัดจำหน่าย อุตสาหกรรมบริการ อสังหาริมทรัพย์ งานขนส่ง ทีมงาน Support ของเราจะคอยช่วยท่าน จัดการระบบการทำงาน ERP ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน ERP ในการทำงานประจำวัน และการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการ ได้อย่างประสบความสำเร็จ ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าการลงทุนในระบบ ERPบริการ

ERP BUSINESS SOLUTION : SAGE

เราออกแบบและวางระบบ ERP ที่ดีที่สุดของ ที่รวบรวมโมดูลตั้งแต่ การเงิน การบัญชี การจัดเก็บการคลัง และการบริหารการผลิต

CRM BUSINESS SOLUTION : SAGE

เราวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตลาดและบริการที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจของคุณ โดยผ่านซอฟต์แวร์ CRM หรือ ลูกค้าสัมพันธ์

การจัดการทรัพยากรบุคคล

เราให้การบริการครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่ การวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM system) และการสรรหาทรัพยากรบุคคล

CUSTOMIZED & INTEGRATED SERVICE

เราเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ทีมงาน FMS จะทำงานร่วมกับท่าน เพื่อให้ custom solution ด้วย software application และเชื่อมโยง ระหว่าง ERP กับ CRM

การวางระบบ ERP

เรามี best practice ในการวางระบบ ERP เพื่อการันตี ความสำเร็จในการเชื่อมโยงโซลูชั่นทางธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมธุรกิจ

การดูแลลูกค้า

ทีมงาน Support จะคอยช่วยท่าน จัดการการทำงานประจำวัน อย่างประสบความสำเร็จ

ลูกค้าของเรากิจกรรมที่กำลังจะถึง 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี “Reduce Costs , Raise Profits with SAP B1”

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤกษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ SAP Thailand Office ตึก Liberty สีลม

เจาะลึก เคล็ดลับการลดต้นทุน ทรัพยากร และเวลาในการทำงาน ของทุกแผนกในองค์กร พร้อมแนะนำ SAP Hana Analytics ที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มกำไรในธุรกิจ และ การนำ Cloud Technology มาใช้ในการบริหารงาน

กรุณาติดต่อ คุณวุฒิพร ทักษิณวราจาร 02-274-4670