UPCOMING EVENT

FMS ร่วมกับ SAP Thailand ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี “Reduce Costs , Raise Profits with SAP B1 on Cloud”

sap-b1

 

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส (FMS) & SAP (Thailand) และ INET ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี “Reduce Costs , Raise Profits with SAP B1 on Cloud” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ SAP Thailand Office ตึก Liberty (BTS ศาลาแดง)

เจาะลึก เคล็ดลับการลดต้นทุน ทรัพยากร และเวลาในการทำงานของทุกแผนกในองค์กร พร้อมแนะนำเครื่องมือในส่วน Business Intelligent ที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มกำไรในธุรกิจ และการนำ Cloud Technology มาใช้ในองค์กร เพื่อความสะดวกปลอดภัย เพื่อควบคุมและจัดการข้อมูลโดย

พิเศษ วิทยากรจากบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) ผู้ให้บริการด้าน Cloud Technology ที่มีชื่อเสียงใหนประเทศไทย

FMS  เป็นผู้นำด้านการให้บริการ Business Solution  ด้วยประสบการณ์ 25 ปี ในการวางระบบ ERP และ CRM ซอฟต์แวร์ มีฐานลูกค้ากว่า 400 รายทั้งในประเทศไทย และ ภูมิภาคเอเชีย

กรุณาติดต่อ คุณวุฒิพร ทักษิณวราจาร 02-274-4670 

e-mail : wuttiporn@fmsconsult.com, marketing@fmsconsult.com 

 

Online registration is no longer available for this event.

งานสัมมนานี้ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้วค่ะ