UPCOMING EVENT

Beyond ERP for Manufacturing Business : Sage 300 ERP: 19 May 2021

  

 

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเน้จเม้นท์ เซอร์วิส  Top Partner Sage 300 ERP ร่วมกับ Huawei Thailand 

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา  “Beyond ERP for Manufacturing Business : Sage 300 ERP” โซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับ Manufacturing

ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น ผ่าน Microsoft Team 

นำเสนอ Solution ด้านการผลิต สำหรับธุรกิจขนาดกลาง และใหญ่  

1. Production Planning & Manufacturing Order วางแผนการผลิต และ การสั่งการผลิต 

2. Quality Control module ติดตามกระบวนการ  QC และตรวจสอบสินค้า 

3. Barcode Manufacturing  Streamline  Operations และบันทึกข้อมูล Real-Time

4. Barcode Shop Floor ติตามสถานะเครื่องจักร เวลาการทำงาน แบบ Real-Time 

 

ท่านผู้สนใจสามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่ 

 

ลงทะเบียนเข้างานสัมมนา

Beyond ERP for Manufacturing Business : Sage 300 ERP: 19 May 2021


Other

 

 

 

Sage 300 ERP ร่วมกับ Huawei Thailand พัฒนา Manufacturing Cloud ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลาง และใหญ่ ครอบคลุม Production Planning , Manufacturing Order, Shopfloor Control , และ Barcode System 

ในช่วงวิกฤต COVID -19 เป็นโอกาสที่ดี ในการพัฒนาองค์กรและเร่งในการปรับ  Manufacturing Process เพื่อปรับองค์กรของท่านสู่ Intelligence Enterprise  เพิ่มศักยภาพการผลิต  และ เพื่อปรับตัวกับ Disruptive Technology เช่น E Commerce , Online Sales, และวิกฤติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต กุญแจแห่งความสำเร็จในการปรับ Manufacturing Process คือ เครื่องมือ  Enterprise Resource Planning Software (EPR) , Cloud & Securities Technology, และ Inventory Management Technology สามารถนำมา บริหารจัดการ ต้นทุนสินค้า และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าทั้งแบบในระยะสั้น และ ระยะยาว เช่น ERP Solution , CRM Solution, และ MRP Solution

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเน้จเม้นท์ เซอร์วิส  เป็นผู้นำด้าน Business Solution

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเน้จเม้นท์ เซอร์วิส เป็นผู้นำด้าน Business Solution มากว่า 28 ปี เชี่ยวชาญงานการวางระบบองค์กร ทั้ง Business Process และ  Manufacturing มีลูกค้าใช้งานกว่า 300 บริษัท ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

คุณดลยา คุณาพรไพโรจน์ General Manager เผยว่า ตลอด 28 ปี ของการบริการด้าน ERP บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเน้จเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ขึ้นชื่อว่าเป็น ที่หนึ่งด้านการดูแลบริการลูกค้า ครอบคลุมด้าน Business Process ในทุกด้านการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง บัญชี การเงิน การจัดซื้อ การขาย การบริหาร และ IT System

 

“ FMS ได้ส่งมอบ Intelligence Enterprise Solution ให้แก่ลูกค้าในปี 2564 นำทีมโดย คุณรุ่งโรจน์ สุทธิธาทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Manufacturing Solution, คุณขวัญฉัตร ทักษิณวราจาร ผู้มีประสบการณ์ด้าน Accounting & Auditing จาก กลุ่มบริษัท Big 4  และ คุณวุฒิพร ทักษิณวราจาร  ฝ่าย Business Development ประสานงาน กับบริษัท Software Developer จาก นานาชาติ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ฮ่องกง และสิงค์โปร์ เพื่อส่งมอบ Intelligence Enterprise Solution ที่ก้าวทันโลก” 

 

Sage ERP ผู้นำด้าน Business Solution ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และ Customer Relationshop Management (CRM) ของโลก จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 6 ล้านบริษัททั่วโลก 

Sage 300 หรือ ACCPAC เป็น Software ERP ที่ครอบคลุมการทำงาน วิเคราะห์ มีความเสถียรภาพสูง ทันสมัย มีความนิยมมาใน ประเทศไทย ยุโรป และ สหัฐอเมริกา เหมาะกับธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ และ มีความสามารถในการเชื่อมโยงหลายบริษัท Consolidate ข้อมูล

 

Sage 300 ERP Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่

Sage 300 Manufacturing Module  เป็นโซลูชั่นการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุมด้านการผลิต และรองรับเทคโนโลยีหลากหลาย ฐานข้อมูล และระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย

 

Manufacturing Order (M/F) เป็นโซลูชั่นการผลิตที่ใช้งานง่ายสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เรียบง่าย แต่ทรงพลัง ช่วยให้กระบวนการดำเนินงานการผลิตมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม Manufacturing Order, Work in Progress, Routing Cost Calculation , Material Consumption , Material Scrap, Item substitution , และ การปิด Order 2. Production Planning (P/P) โซลูชั่นการวางแผนการผลิต Schedule และ วัสดุที่ใช้ในการผลิต เพื่อวางแผน MPS และ MPR อย่าง เต็มประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดการผลิต,  Bills of Material (BOM) , ข้อมูลการขาย สินค้าในคลัง  และ ข้อมูลการสั่งซื้อ  3. Shop Floor Control (S/C) บันทึกรายละเอียดข้อมูลการผลิต ตั้งแต่ Material Issuance ไปจนเสร็จสิ้น กระบวนการผลิต โดยการจับเวลาในแต่ละกิจกรรม และ บันทึก Transaction ระหว่างการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อการวิเคราะห์ผลศักยภาพ  3. Quality Control  ธุรกิจ ต้องควบคุมคุณภาพของสินค้ารับเข้า และสินค้าที่ผลิต Quality Control จะครอบคลุมการ Inspectation , Assign Tester, ติดตามผลลัพธ์ บันทึกเหตุผลการรับเข้า และ การ Reject สินค้า รวมไปถึงการ ย้ายสินค้าไปยัง Warehouse    Sage 300 manufacturing Module นำพาคุณก้าวไปสู่ความท้าทายของอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงวิกฤต ผ่านทาง Business Solution ที่มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างที่แข็งแรง และ รวดเร็ว ปลอดภัย ผ่าน Cloud Technology ของ Huawei  

 

Huawei Cloud Technology 

แม้ว่าเทคโนโลยี ‘คลาวด์’ (Cloud) จะถูกพูดถึงมานานแล้ว แต่เพราะปี 2020 ที่มีการระบาดของ COVID-19 จึงทำให้เกิดการตื่นตัวของ Digital Transformation ขององค์กรมากขึ้น เพราะต่างก็ต้องการความคล่องตัวในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่องจากประโยชน์ของ Cloud นั้น ไม่ใช่เพียงแค่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญในองค์กร คือ การพัฒนาผลผลิต, ประสิทธิภาพ, การเติบโต และ ความทันสมัยขององค์กร HUAWEI CLOUD มอบบริการและโซลูชันคลาวด์ที่เชื่อถือได้ ปลอดภัยและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของหัวเว่ยที่สั่งสมมานานกว่า 30 ปี HUAWEI CLOUD ทั้งยังถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้าน ICT รวมเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุดให้แก่พันธมิตรในท้องถิ่นและลูกค้าระดับองค์กร ผ่านการฝึกอบรม การสื่อสารด้านเทคนิคหรือโครงการร่วมกัน เพื่อช่วยพันธมิตรและลูกค้าเติบโตไปด้วยกันและประสบความสําเร็จจากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

 

HUAWEI CLOUD ได้เปิดบริการศูนย์ข้อมูล 23 แห่งทั่วโลก เป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายแรกที่ได้รับการรับรองโดย NIST CSF ในประเทศจีน ให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของหัวเว่ยเชื่อมต่อเอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริกา และภูมิภาคอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ในโอกาสนี้บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเน้จเม้นท์ เซอร์วิส  Top Partner Sage 300 ERP ร่วมกับ Huawei Thailand

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา  “Beyond the ERP for Manufacturing Business : Sage 300 ERP” โซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับ Manufacturing

ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น ผ่าน Microsoft Team