ERP (Enterprise Resource Planning)

สรุปสาระสำคัญงานสัมมนา Webinar ERP on Huawei Cloud

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมา บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS) ได้ร่วมมือกับทาง Huawei สำหรับการจัดงานสัมมนา FMS CARE Webinar ERP on Huawei Cloud โดยรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ FMS ได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams Meeting

งานสัมมนา ERP on Huawei Cloud ได้รับความสนใจจากลูกค้าเข้าร่วมมากกว่า 10 ท่าน โดยได้วิทยากรจากทาง Huawei  พูดถึงเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ERP ผ่าน Cloud Technology ที่ช่วยให้ระบบ ERP สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รวมถึงสามารถลดต้นทุนการติดตั้งและค่าบำรุงรักษาระบบ และพูดถึงเหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ Cloud Technology จากทาง Huawei เนื่องจากบริการที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย ด้วย Server หลักที่ให้บริการของ Huawei ที่มีมากกว่า 3 Server จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถช่วยการใช้งานระบบ ERP มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ภายในงานสัมมนา Webinar ERP on Huawei Cloud ได้จัดกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล “ นาฬิกา Smart Watch จากทาง Huawei” เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจงานสัมมนาในครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา ERP on Huawei Cloud        

 

 

Webinar ERP on Huawei Cloud

 

Becoming Intelligence Enterprise by FMS

 

 

การพัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้าสู่องค์กรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี ERP  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้วยการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง Real-Time องค์กรสามารถทำงานได้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น รองรับทุกการเติบโตขององค์กร ด้วยการทำงานของระบบ ERP ของ SAP Business One และ Sage ที่มีความสามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน อาทิ 

 

 

• Data Analytics ด้วยการทำงานของระบบ ERP ที่มีการเก็บข้อมูลไว้ในระบบเดียว ช่วยให้สามารถดึงข้อมูลมาสร้าง Report ต่างๆ รวมถึง Dashboard แสดงผลลัพธ์การดำเนินงานขององค์กรได้อย่างง่ายดาย

 

• Machine Learning ระบบ ERP สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มการดำเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า อาทิ การแนะนำสินค้าด้วยการประมวลผลจากประวัติการสั่งซื้อ เป็นต้น

 

• Big Data ช่วยให้ระบบ ERP สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดขององค์กรเข้าไว้ในระบบเดียว ทั้งในด้านการค้นหาข้อมูลขององค์กร หรือรวมถึงการวิเคราะห์ทำนายแนวโน้มการดำเนินงานขององค์กร • Internet of Things (IoT) ช่วยพัฒนาให้การดำเนินงานเป็นอัตโนมัติมากขึ้นด้วยการเชื่อมต่อระบบ ERP เข้ากับเครื่องจักร ทั้งในด้านของการตรวจสอบและควบคุมการผลิต รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ

 

• Mobile Technologies ระบบ ERP สามารถทำงานผ่านการเชื่อมต่อ Application บนโทรศัพท์มือถือสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้การทำงานเป็น Real-Time มากขึ้น

 

• Cloud Technologies การใช้งานงานระบบ ERP บน Cloud Technology ช่วยให้การทำงานของระบบยืดหยุ่นมากขึ้น และสามารถช่วยลดต้นทุนการติดตั้งและค่าบำรุงรักษาระบบ

 

 

Digital Transformation with Huawei Technology 

แนะนำการให้บริการจากทาง Huawei ด้วยบริการทางด้าน Cloud Technology ที่มีบริการ Server หลักถึง 3 จุด ที่สามารถให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ Huawei Cloud รวมถึง Solution ต่างๆของ Cloud Technology ที่ตอบโจทย์การทำงานให้กับองค์กรสมัยใหม่ ที่สามารถยืดหยุ่นต่อการทำงานขององค์กร คุ้มค่าต่อการลงทุน ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิการทำงานอย่างไร้ขีดจำกัด

 

ERP on Huawei Cloud

 

• Why Cloud ERP?

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ระบบ ERP on Cloud เนื่องจากระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงขององค์กรรวมถึงการเพิ่ม-ลดข้อมูล สามารถลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในการติดตั้งและค่าบำรุงรักษาระบบ การใช้งานที่ปลอดภัยด้วยระบบ ERP on Cloud ที่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ และตรวจสอบผู้เข้าใช้งาน นอกจากนี้ ERP on Cloud สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของธุรกิจมากขึ้น อาทิ IOT, Big Data , AI และอื่นๆ

 


 

• Why HUAWEI Cloud?

เหตุผลของการเลือกใช้ Cloud Technology ของ Huawei ด้วยบริการที่มีความปลอดภัย เสถียร และประสิทธิภาพสูง และรวมถึง Enterprise Intelligence, big data, และ lifecycle management services ที่มีไว้ให้บริการ และประโยชน์ที่ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (Total cost of ownership หรือ TCO) โดยจ่ายตามที่ใช้งานเป็นรายครั้ง รายเดือนหรือรายปี สามารถสำรองข้อมูลและ DR ได้ง่ายดาย ติดตามข้อมูลจะแสดงแบบเต็มหน้าจอและประสิทธิภาพการจัดการแอพพลิเคชัน

รวมถึงบริการเช่า Server คุณภาพสูงทั้งเครื่อง ที่ตั้งอยู่ใน IDC (Internet Data Center) บริการคลาวด์เฉพาะ ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับทรัพยากรการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์โดยเฉพาะ บริการนี้ยังนำเสนอเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือสูงและแยกจากกัน ซึ่งให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันของลูกค้ารายสำคัญ