ERP (Enterprise Resource Planning)

SAP Business One Sales Mobile Application & Sales Analysis

Mobile Technology ที่มาพร้อมกับ SAP Business One ERP Digitalized Platform 

SAP Business One (SAP B1) คือ ERP Digitalized Platform ที่พร้อมรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลในส่วนของระบบ SAP B1 ที่อยู่ฝั่ง Back Office กับเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และตอบโจทย์กับโลกในยุคดิจิตอล

 

 

 

Sales Mobile Application ใน SAP Business One คืออะไร? 

Sales Mobile Application หรือ SAP Business One Mobile App คือ Mobile Application ที่ SAP พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรม SAP Business One (SAP B1) ในส่วนงานขายผ่านทาง Mobile App ซึ่งรองรับการทำงานได้ทั้งระบบ iOS และ Android ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ SAP B1 ผ่านฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และ Real Time เพื่อช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ หรือตอบข้อซักถามของลูกค้าได้ทันท่วงที 

 

 

Sales Mobile Application Function

ใน SAP Business One Mobile App มี Function การทำงานที่หลากหลาย ได้แก่

✓ Activity สามารถดูกิจกรรมในแต่ละวัน เช่น วันนี้มีไปพบลูกค้าที่ไหน รายไหนบ้าง

✓ Approved สามารถอนุมัติเอกสารในระบบ SAP B1 ได้

✓ Alert สามารถตั้ง Alert แจ้งเตือนถึงข้อมูลที่สำคัญในระบบ SAP B1 เพื่อแสดงผ่าน Mobile Application ได้ 

✓ Business Partner สามารถดูข้อมูลรายละเอียดในระบบ SAP B1 ที่เกี่ยวกับ Customer และ Vendor รวมถึงสามารถสร้าง Lead ใหม่ได้

 

 

 Inventory สามารถตรวจสอบยอดสินค้าใน Stock และที่อยู่ของสินค้าได้ โดยดึงข้อมูลมาจากส่วน Inventory ในระบบ SAP Business One

 

 

 Price Lists สามารถตรวจสอบราคาสินค้า รวมถึงตั้งราคาสินค้าตามประเภทของ Customer ได้

 Sales Opportunities สามารถดูข้อมูลลูกค้าที่มี Opportunity ในการขาย SAP Business One ERP ได้

 Sales Quotations สามารถเปิดใบเสนอราคาจาก SAP Business One Mobile App เพื่อส่งออกให้ลูกค้าได้ทันทีเมื่ออยู่หน้างาน

 Sales Orders สามารถเปิดเป็นใบสั่งขาย และ Post ข้อมูล Link กลับเข้าระบบ SAP B1 ได้ 

 Deliveries สามารถตรวจสอบการจัดส่งสินค้าได้

 Service Call สามารถดูข้อมูล Service Call และสถานะของงานได้
    ใน SAP Business One Mobile App ยังรองรับการเรียกดูรายงานรูปแบบ Standard ได้

 Reports สามารถเรียกดูรายงานสรุปผลข้อมูลในรูปแบบปกติ

 Dashboards สามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์ผลในรูปแบบกราฟได้อย่างสะดวก 

 

 

Sales Analysis ใน SAP Business One ERP (SAP B1) คืออะไร?

Sales Analysis คือ Report ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ และวางแผนข้อมูลการขายในอนาคต ช่วยประมาณการต้นทุนขาย และเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมาย

 

 

Sales Analysis ใน SAP Business One ERP (SAP B1) สามารถดูรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการขายได้

หลากหลายมุมมอง ทั้งมุมมองของ Customer, Vendor และ มุมมองของ Sales Employee และ SAP B1 Sales Analysis ยังสามารถแสดงได้ทั้งในรูปแบบของกราฟแท่ง และกราฟเส้น 

 

ยกตัวอย่างการเรียกดูรายงาน Sales Analysis 

 Sales Analysis Report by Customer  

จากรายงานจะเห็นได้ว่า Customer แต่ละรายในระบบ SAP B1 มียอดขาย และกำไรเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลาที่เราเลือก

 

 

• Sales Analysis Report by Item รายงานข้อมูลการขายสินค้าในระบบ SAP B1 แสดงให้เห็นถึงยอดขายของสินค้าแต่ละชนิด และสามารถดูภาพรมของสินค้าได้ว่าเดือนไหนมียอดขายสูงที่สุด 

 

 

• Sales Analysis Report by Territory รายงานข้อมูลการขาย แบ่งตามเขต (ภูมิภาค) การขาย เพื่อนำมาวิเคราะห์การทำการตลาด และวางแผนการขายในอนาคต 

        - Sales Analysis Report by Territory (by Invoice) 

 

 

        - Sales Analysis Report by Territory (by Item) 

 

 

Sales Mobile Application และ Sales Analysis เป็นสองตัวอย่างใน Benefit ที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้งานระบบ SAP Business One: SAP B1 ซึ่งยังมี Benefit อีกมากมายเพื่อช่วยให้ท่านลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างง่าย สะดวกสบาย และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ข้อมูลเกี่ยวกับ SAP Business One ERP (SAP B1)
เพิ่มเติมได้ที่: http://www.fmsconsult.com/th/solutions/sap-business-one.html

 

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS) มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางระบบธุรกิจ และ ระบบ ERP มามากกว่า 27 ปี โดย FMS มุ่งเน้นพัฒนา Solution ทั้งด้าน Business และ Technology ที่จะทำให้ธุรกิจของลูกค้ามีการเติบโตยิ่งขึ้นไปพร้อมกัน ปรึกษาการวางระบบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 274 4070 (คุณวุฒิพร) หรือ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เกี่ยวกับ Product Software ERP ของ FMS
เพิ่มเติมได้ที่: http://www.fmsconsult.com/en/solutions.html

 

FMS - ERP Solution