ERP (Enterprise Resource Planning)

Sage ERP Accpac รองรับการทำงานหลายบริษัทและบริหารการดำเนินงานธุรกิจทั่วโลก

Sage ERP Accpac รองรับการทำงานแบบหลายบริษัทและบริหารการดำเนินงานธุรกิจทั่วโลก ของโปรแกรม Sage 300 ERP

Sage ERP Accpac ช่วยให้การบริหารการดำเนินธุรกิจทั่วโลกในหลายบริษัทหรือบริษัทในเครือข่ายทำได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจอยู่ที่ใดก็สามารถเพิ่มความเข้าใจเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั่วโลกได้ด้วยระบบทำงานแบบหลายบริษัทและการดำเนินงานทั่วโลกของโปรแกรม Sage ERP Accpac โปรแกรมมีการเพิ่มการแสดงผลที่ชัดเจนลงไปในการวัดผลด้านธุรกิจ เพื่อให้ข้อมูลสำคัญแก่คุณได้แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส เพื่อการวางแผนงานประจำวันและการวางแผนงานระยะยาวที่ง่ายและชาญฉลาดยิ่งขึ้น อีกทั้งแสดงภาพที่คุณต้องการเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพผลของการตัดสินใจ โปรแกรมสามารถดำเนินกระบวนการทำงาน ปิดงบบัญชี รวมทั้งรายงานผลแบบแยกบริษัทหรือแบบรวมหลายบริษัทได้