สาระความรู้

Sage 300 ERP (Accpac, Sage ERP Accpac) เวอร์ชั่นไหนที่รองรับ Purchasing Workflow (PW) ได้บ้าง?

สำหรับ Sage 300 ERP (Accpac, Sage ERP Accpac) ต้องเป็นเวอร์ชั่น 5.4 ขึ้นไปถึงจะสามารถใช้งาน PW ได้

ภาพหน้าจอ Purchasing Workflow

สอบถามรายละเอียด Sage ERP Accpac Software, Purchasing Workflow

ได้ที่บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS)

ผู้ให้บริการด้าน Business Solution มากว่า 20 ปี  

Call 0 2274 4070  

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.