สาระความรู้

ถ้าใช้ Purchasing Workflow (PW) จำเป็นต้องซื้อ License เพิ่มด้วยหรือไม่ ?

25-01-2017

สำหรับท่านที่ใช้ Sage 300 ERP (Accpac) อยู่แล้วแต่ต้องการใช้ PW ร่วมด้วยไม่ต้องซื้อ License เพิ่ม แต่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ Purchasing Workflow (PW) และการเข้าใช้งานสามารถใช้ User ใน Sage 300 ERP (Accpac) ได้เลย เพียงแค่กําหนดสิทธิ์ให้เข้าใช้งาน Purchasing Workflow (PW) ด้วยเท่านั้นเอง

ภาพหน้าจอ Purchasing Workflow

สอบถามรายละเอียด Sage ERP Accpac Software, Purchasing Workflow

ได้ที่บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS)

ผู้ให้บริการด้าน Business Solution มากว่า 20 ปี  

Call 0 2274 4070  

E-mail : sale@fmsconsult.com