สาระความรู้

เมื่อ PR ได้รับการอนุมัติแล้ว ต้องการให้ PW สร้าง PO อัตโนมัติพร้อมแจ้งกลับไปยังผู้ขอ (Requisitioner) ได้หรือไม่ ?

25-01-2017

ในการ Set up Workflow สามารถกำหนดได้ว่าหลังจากผ่านการอนุมัติครบทุกขั้นตอนแล้ว จะให้ระบบสร้าง PO อัตโนมัติหรือไม่ นอกจากนี้สามารถกำหนดได้ว่าให้ส่ง Email แจ้งกลับไปยังผู้ขอซื้อ (Requisitioner) ว่า PR ได้รับการอนุมัติ (Approved) แล้ว พร้อมแจ้งเลขที่ใบ PO และ File Attach ไปใน Email ได้

ภาพหน้าจอ Purchasing Workflow

สอบถามรายละเอียด Sage ERP Accpac Software, Purchasing Workflow

ได้ที่บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS)

ผู้ให้บริการด้าน Business Solution มากว่า 20 ปี  

Call 0 2274 4070  

E-mail : sale@fmsconsult.com