สาระความรู้

Modules พื้นฐานที่ Accpac ต้องมี เพื่อรองรับการทำงานของ Purchasing Workflow (PW) คืออะไรบ้าง ?

สำหรับ Modules พื้นฐานที่โปรแกรม Accpac ต้องมี ประกอบไปด้วย

• General Ledger

• Purchasing Order

• Inventory Control

• Account Payable

ภาพหน้าจอ Purchasing Workflow

สอบถามรายละเอียด Sage ERP Accpac Software, Purchasing Workflow

ได้ที่บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS)

ผู้ให้บริการด้าน Business Solution มากว่า 20 ปี  

Call 0 2274 4070  

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.