สาระความรู้

กรณีใช้ Accpac อยู่แล้วสามารถซื้อ PW มาใช้ได้เลยหรือไม่ ?

25-01-2017

สำหรับกรณีที่ใช้ Accpac อยู่แล้ว สามารถซื้อ PW มาใช้งานร่วมกับโปรแกรม Accpac ได้แต่ต้องเป็นเวอร์ชั่น 5.4 ขึ้นไป และมี Modules พื้นฐานรองรับเท่านั้น

ภาพหน้าจอ Purchasing Workflow

สอบถามรายละเอียด Sage ERP Accpac Software, Purchasing Workflow

ได้ที่บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS)

ผู้ให้บริการด้าน Business Solution มากว่า 20 ปี  

Call 0 2274 4070  

E-mail : sale@fmsconsult.com