Past Event

FMS ร่วมกับ SAP Thailand จัดงานสัมมนา “เจาะลึกระบบสินค้าคงคลัง ด้วย SAP Business One”

 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา FMS ร่วมกับ SAP Thailand จัดงานสัมมนา “เจาะลึกระบบสินค้าคงคลัง ด้วย SAP Business One” ณ SAP Thailand  ตึก Liberty สีลม, BTS ศาลาแดง 

สำหรับช่วงแรกการบรรยายในหัวข้อ How to become Intelligence Manufacturing Enterprise? โดยคุณณัฐ (SAP Business One Expert Form SAP Thailand) โดยมีรายละเอียดดังนี้

SAP และ FMS เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิตอล จึงได้มีการพัฒนากลยุทธ์ “Intelligent Enterprise” เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 

 

• Intelligent Enterprise Components:  

- Intelligent Suite – SAP Business One 

- Digital Platform – HANA / Could

- Intelligent Technologies – AI, ML, IOT, and Analytics (Predictive Analytics)

หากมี 3 สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในองค์กรของท่านให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปลี่ยน รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมั่นใจได้ว่าข้อมูลภายในองค์กรถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีความมั่นคงและปลอดภัย

ช่วงที่ 2 เป็นการบรรยายในหัวข้อ SAP Business One – Production Process Overview & Inventory Control จาก FMS Consultant โดยการนำเสนอส่วนของ Inventory Control ในโปรแกรม SAP B1 ที่จะนำไปใช้ใน Production Process และ Warehouse System 

• Inventory in SAP B1

- Items Master Data คือ หัวใจหลักที่เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการทำงาน สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลาย และเรียกดูสินค้าคงเหลือได้อย่าง Real-Time 

- Planning Data Tab ระบุได้ว่าจะผลิตเอง หรือ ระบุ Lead-time ให้เริ่มผลิตได้ ซึ่งมีความสำคัญในการวางแผนการผลิต และการทำ MRP (Material Resource Planning)

• Warehouse in SAP Business One

Warehouse คือสถานที่ที่ใช้จัดเก็บสินค้า และมีความสำคัญมาก เนื่องจากรายการที่เกี่ยวข้องกับ Items จะต้องระบุ Location ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ใน SAP B1 มี Function ที่ใช้ในการบริหารจัดการ Warehouse หรือที่เรียกว่า Bin Location ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่า Items นี้จะจัดเก็บไว้ที่ใด จัดวางไว้ที่ Shelf ไหน เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บที่เพียงพอ และสามารถหาสินค้าได้รวดเร็วขึ้น

• Manufacturing in SAP Business One 

 

มี Module ที่เกี่ยวข้อง 3 Module คือ 

1. MRP Module ช่วยในเรื่องของการวางแผนการบริหารสินค้าคงคลัง วางแผนในเรื่องจัดซื้อสินค้า

2. Resource Module กำหนดปัจจัยในการบวนการผลิต ได้แก่ Machine Labor Overhead ต่างๆ

3. Production Module ช่วยในการบริหารการผลิต และการสร้างBOM 

 

 

 

สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Production & MRP ด้วย SAP Business One ได้ที่

.........

 

ในช่วงที่ 3 จะเป็นการบรรยายในส่วนของ A Plus Barcode For SAP Business One โดย Mr. Tony Lai and Mr. Terence Ang (A Plus Solution Form Hong Kong) ได้กล่าวถึง Standard SAP Business One ที่ยังไม่สามารถ Posted Real-time ในคลังสินค้าได้ เพราะการนำข้อมูลเข้าระบบหลังบ้านขององค์กร ใช้เวลามากเกินไป บางครั้งอาจเกิด Phone Error หรือ Stock level not reflect real-time ดังนั้น การใช้ Application A-Plus Barcode จะช่วยให้การทำงาน และจัดการด้านคลังสินค้าสามารถทำได้ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะที่ไหน หรือเมื่อไหร่ก็ตาม อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงในการทำธุรกิจ

 

• Scan Barcodes and Post transaction in the Warehouse 

- Online Real-time Update to SAP Business One 

- Efficient and Accurate

- No more data entry in the back office  

• Benefits of A-Plus Barcode 

- Money saved on each transaction

- Accuracy

- On-time deliveries 

- Easy to Implement 

- Quick time to benefits

 

ในช่วงสุดท้ายจะเป็นการทำ Barcode Inventory & Warehouse System By A Plus Solution & FMS 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทดสอบการทำงานของ Application A-Plus Barcode จากโทรศัพท์มือถือ หรือ แท็ปเล็ต โดยมีทีม FMS คอยให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ Workshop

 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ SAP B1 ได้ที่ http://www.fmsconsult.com/en/solutions/sap-b1.html

และหากท่านลูกค้ามีความสนใจปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการวางระบบองค์กรกับทีม FMS Consultant 

สามารถติดต่อ คุณวุฒิพร ได้ที่เบอร์ 02-274-4070 หรือผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.