Past Event

สรุปงานสัมมนา Workshop "เจาะลึกระบบการผลิต และสินค้าคงคลัง ด้วย SAP Business One

วัน ศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา FMS ร่วมกับ SAP Thailand จัดงานสัมมนา “เจาะลึกระบบการผลิต และสินค้าคงคลัง ด้วย SAP Business One” ณ SAP Thailand  ตึก Liberty สีลม, BTS ศาลาแดง

สำหรับช่วงแรกการบรรยายในหัวข้อ How to become Intelligence Manufacturing Enterprise? โดย SAP Business One Local Product Expert โดยมีรายละเอียดดังนี้

SAP และ FMS เราตระหนักถึงโลกของเทคโนโลยีที่กำลังส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงได้มีการพัฒนากลยุทธ์ “Intelligent Enterprise” เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ในครั้งนี้เราจะมาดูกันว่า การเป็น “Intelligent Enterprise” เราะสามารถทำได้อย่างไรบ้าง และ SAP Business One จะช่วยเราได้อย่างไร 

ช่วงที่ 2 เป็นการบรรยายในหัวข้อ SAP Business One Overview โดย Application Consult จาก FMS โดยการนำเสนอส่วนของ Feature & Function ที่โดดเด่นในโปรแกรม SAP Business One  

 

สำหรับโปรแกรม SAP Business One หรือที่ทุกท่านรู้จักกันในชื่อ SAP B1 โปรแกรมตัวนี้เป็น Product ของทาง SAP ที่สามารถตอบโจทย์ Core Business และเป็น Digital Platform ให้กับธุรกิจ SME ได้  เพราะFunction  SAP Business One จะครอบคลุมทุก Business Process ตั้งแต่ Accounting, Inventory, Sales & Service, Purchasing โดย SAP Business One นอกจากจะมี Core Module ที่ตอบโจทย์ทุกๆธุรกิจแล้ว เพื่อให้ก้าวทันกับโลกในยุค  Digital Transformation ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตและธุรกิจมากขึ้น ทาง SAP ก็ได้มีการพัฒนา Product ให้สามารถ Connect เข้ากับ Technology ใหม่ๆเหล่านี้ เช่น Cloud Technology ที่ในปัจจุบันเราสามารถใช้งาน B1 แบบ on Cloud ได้ 

 

 

และยังสามารถ Connect กับ Internet of Things  หรือแม้กระทั่ง Mobile Technology ที่เป็นการทำงานผ่านทาง Mobile App รวมไปถึง Analytics ที่ใช้สำหรับการทำ BI และ Dashboard ต่างๆ

ในช่วงที่ 3 จะเป็นการบรรยายในส่วนของ SAP Business One for Inventory & Manufacturing  Management โดย  Application Consult จาก FMS 

 

 

 

ในหัวข้อนี้จะนำเสนอในส่วนของ Inventory Control ในโปรแกรม SAP B1 ว่ามีองค์ประกอบอย่างไร และสามารถนำไปใช้ใน Production Process และ Warehouse System ได้อย่างไร โดยมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ Items Master Data, Warehouse, Serial Number and Batch 

- Items Master Data สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลาย เช่น การจัดซื้อ การขาย และการผลิต

- Warehouse เป็นสถานที่ในการจัดเก็บสินค้า ซึ่งโปรแกรม SAP B1 จะมี Function Bin Location ช่วยในการบริหารจัดการ Warehouseในองค์กร ทำให้บริษัทสามารถ track item ใน warehouse ถึงระดับ shelf ที่จัดเก็บสินค้าได้ โดยมีประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการคลังสินค้า ให้มีพื้นที่จัดเก็บได้มากขึ้น หาสินค้าได้เร็วขึ้น 

- Serial Number and Batch เป็นการ track ข้อมูลของสินค้าที่แตกต่างกัน การระบุ Serial Number จะทำให้เราสามารถติดตามหรือตรวจสอบสินค้าได้ง่ายขึ้น เช่นเช็คว่าสินค้าชิ้นนี้ขายให้ใคร ขายเมื่อไหร่ และสะดวกในกรณีลูกค้าซื้อไปแล้วมีปัญหา เราสามารถเช็คได้ว่าลูกค้าซื้อเครื่องตัวนี้ไปจากเราจริงไหม ในกรณีที่สินค้ามีมูลค่าสูง โดยส่วนใหญ่จะมีการระบุ Serial เอาไว้

 

 

1. MRP คือระบบการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้มี FG เพียงพอกับการขาย และมี RM เพียงพอต่อการผลิต โดย MRP สามารถใช้ได้ทั้งกรณี Trading และ Manufacturing โดยถ้าเป็น Trading ผลลัพธ์คือการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ Support Sales Forecast หรือ Sale Order ถ้าเป็น Manufacturing การ Run MRP ก็เป็น Generate PR, PO ของ RM และ Production Order เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต

2. Resource ในกระบวนการผลิตนอกจาก RM แล้วเพื่อให้ได้ Costing ที่ครบถ้วนเรายังมี Factor หรือมีปัจจัยอื่นๆนำมาปรกอบด้วย ปัจจัยที่ว่านี้ในระบบ SAP B1 เราเรียกว่า Resource ซึ่ง Resource คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ Raw Material ไม่ว่าจะเป็น Machine ก็ดี Labor ก็ดีหรือ Overhead ก็ดี ปัจจัยเหล่านี้เราถือว่ามันคือ Resource ในกระบวนการผลิตทั้งหมด Resource นอกจากจะเป็นปัจจัยในการคำนวณ Costing ของ FG เรายังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ Capacity ของเครื่องจักรได้ด้วย

3. Production คือ ระบบการจัดการกระบวนการผลิต โดยจะมี Function ตั้งแต่การสร้าง BOM สูตรการผลิต การเปิดใบสั่งผลิต ไปจนถึงการรับ FG เข้าคลัง

ในหัวข้อสุดท้ายจะเป็นการ Workshop – A Plus Barcode For SAP Business One Overview 

โดย Technical Director จาก FMS 

A Plus Barcode for SAP Business One จะเน้นในเรื่องของ Inventory เป็นหลัก ซึ่งสามารถรองรับการใช้บน Mobile Phone ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการทำงานด้านการขาย และการจัดการคลังสินค้าได้ในทุกเวลา   ทุกสถานที่ ทำให้ข้อมูลความ Real-time   และสามารถช่วยลดเวลาในการทำงาน ซึ่งลักษณะของฟังชันก์หลักๆของ Barcode ที่เราต้องทำความเข้าใจใน SAP Business One มีดังนี้ 

1.Inventory 2.Sales

3.Production 4.Purchasing 

 

 

 

และ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทดสอบการทำงานของ Application A-Plus Barcode จากโทรศัพท์มือถือ โดยมีทีม FMS ดูแลช่วยให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ Workshop

 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ SAP B1 ได้ที่ http://www.fmsconsult.com/en/solutions/sap-b1.html

และหากท่านลูกค้ามีความสนใจปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการวางระบบองค์กรกับทีม FMS Consultant

 

สามารถติดต่อ คุณวุฒิพร ได้ที่เบอร์ 02-274-4070 หรือผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.