ERP (Enterprise Resource Planning)

Sage 300 ERP Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่

การทำให้กระบวนการผลิตของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยวิธีที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริงจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญและลดต้นทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังในระดับสูง Sage 300 Manufacturing Module สร้างจากความสำเร็จของ Sage 300 ERP (ACCPAC) Sage 300 ERP เป็นโซลูชั่นการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นออกแบบมาเพื่อรักษาต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมให้ต่ำ รองรับเทคโนโลยีหลากหลาย ฐานข้อมูล และระบบปฏิบัติการ

Module Information

Sage 300 ERP Manufacturing

1. Manufacturing Order (M/F) เป็นโซลูชั่นการผลิตที่ใช้งานง่ายสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เรียบง่าย แต่ทรงพลัง ช่วยให้กระบวนการดำเนินงานการผลิตมีประสิทธิภาพครอบคลุมใบสั่งผลิต การทำงานในโปรแกรม การคำนวณต้นทุนเส้นทาง การใช้วัสดุ เศษวัสดุและการทดแทนสินค้า และการยกเลิกใบสั่ง การออกแบบของ Sage 300 Manufacturing Order มีแนวคิดในการรองรับความต้องการและความคาดหวังของกระบวนการทางธุรกิจของผู้ใช้อย่างเต็มที่

2. Production Planning (P/P) เป็นตารางการผลิตที่ง่ายต่อการใช้งานและโซลูชั่นการวางแผนความต้องการวัสดุ การใช้ข้อมูลการผลิตและ BOM ในโมดูลใบสั่งผลิต ข้อมูลการขาย สต็อกและการจัดซื้อ จาก Sage 300 ERP ขณะนี้การวางแผนการผลิตสามารถสร้างแผน MPS และ MPR พื้นฐานแบบเต็มเป้าหมาย

3. Manufacturing Lot Tracking Add-on (M/L) หรือ โปรแกรมเสริมการติดตามล็อตการผลิต รวมเข้ากับคำสั่งผลิต (M/F) ของเราและฟังก์ชั่น lot/serial จากการควบคุมสินค้าคงคลัง (I/C) ช่วยให้คลังสินค้าส่วนบุคคลสามารถกำหนดข้อมูลการติดตาม lot/serial สำหรับวัสดุที่ส่งออก คืนและรับในคลังสินค้า

4. Shop Floor Control (S/C) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกรายการเวลาและการทำธุรกรรมร้านค้าของการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการผลิต จะให้ข้อมูลการผลิตอย่างละเอียดระหว่างรุ่นของค่าใช้จ่ายในการผลิต เพื่อรับปริมาณการสั่งซื้อการผลิต

Sage 300 ERP Manufacturing

ดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Sage 300 manufacturing Module เป็นทางออกที่จะนำพาคุณก้าวไปสู่ความท้าทายของอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและก้าวไปข้างหน้าต่อไป

ที่มา

Sage 300 Manufacturing: http://fmsconsult.com/images/pdf/Sage-300_Manufacturing_Suite.pdf