SAP Business One

SAP® Business One  เป็น  ERP Digitalized Platform สำหรับช่วยบริหารธุรกิจในองค์กรของคุณได้ ทั้งด้านการเงินและการบัญชี (Financial & Accounting) ฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing & Operations)  สินค้าคงคลัง (Inventory & Distribution) ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ (Sales & CRM) และการจัดการโครงการ (Project Management & Resource Management) จนถึงฝ่ายผลิต ( MRP &Productions ) และฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และเป็น Platform ที่สามารถนำ Innovative Application มาเชื่อมต่อในธุรกิจ – Cloud Technology, Analytics, Mobile Technology. และ Big Data 

SAP Business One ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจน สามารถตอบสนองและทำการตัดสินใจจากข้อมูลแบบ Real Time ได้อย่างรวดเร็ว  

SAP Business One ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทั้งในสำนักงานหรือบนระบบCloud คุณสามารถเข้าถึง SAP Business One ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Mobile Application อีกทั้ง SAP Business One สามารถทำงานได้ทั้ง Platform Database SAP HANA® และ Microsoft SQL ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

ปัจจุบัน SAP Business One มีลูกค้าใช้งานมากกว่า 55,000 รายใน 150 ประเทศ  43 ภาษา

 

SAP Business One

SAP® Business One เป็น ERP Digitalized Platform สำหรับช่วยบริหารธุรกิจในองค์กรของคุณทั้งด้านการเงินและการบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ สินค้าคงคลัง ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการโครงการ ฝ่ายผลิต และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

SAP B1 เป็น Platform ที่นำ Innovative Application มาเชื่อมต่อในธุรกิจ Cloud Technology, Analytics, Mobile Technology และ Big Data ได้

SAP B1  VALUES 

ลดความซับซ้อน

การควบคุมธุรกิจที่เพิ่มขึ้นพร้อมฟีเจอร์เพื่อลดขั้นตอนการทำบัญชีและปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ตามความต้องการของคุณ ดำเนินธุรกิจทั้งหมดของคุณด้วยโซลูชันเดียวที่ช่วยคุณประหยัดเวลา ประหยัดเงิน และสนับสนุนการเติบโตที่มีกำไร

รวดเร็ว

การทำงานที่รวดเร็วขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยกระบวนการที่คล่องตัวการปรับปรุงประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน และเครื่องมือเก็บข้อมูลใหม่

คาดการณ์ความท้าทายและโอกาสในการรับรู้ด้วยแดชบอร์ดล่าสุดที่นำเสนอภาพรวมของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญสำหรับการควบคุมแบบวันต่อวันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

อัพเกรดได้ง่าย

ลดค่าใช้จ่ายบอกลาการอัพเกรดและการปรับแต่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพื่อรักษาความเข้ากันได้ของระบบเมื่อคุณเพิ่มฟังก์ชันใหม่

การเชื่อมต่อ

เพิ่มการเชื่อมต่อ ผสานรวมสำนักงานใหญ่สาขาย่อยและสถานที่ของบุคคลที่สามอย่างรวดเร็ว บอกลาการทำงานของซอฟต์แวร์ข้อมูลที่ล้าสมัย ข้อจำกัด ในการจัดเก็บข้อมูล และจำกัดจำนวนผู้ใช้และที่ตั้งพร้อมกัน

CRM

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและความภักดี การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ Integral ช่วยให้ทีมงานของคุณมีข้อมูลทั่วทั้งองค์กรเพื่อสร้างยอดขายและการสนับสนุนที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

SAP B1  MODULES

 • การบัญชี 
 • ควบคุมงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร 
 • การธนาคาร
 • รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน 

 • การบริหารการขายและโอกาสทางด้านการขาย 
 • การบริหารการส่งเสริมการตลาด
 • การบริหารจัดการลูกค้า 
 • การบริหารจัดการบริการ 
 • การรายงานและการวิเคราะห์ 
 • การจัดการด้านการขาย 

 • การจัดซื้อ 
 • การบริหารจัดการข้อมูล 
 • การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญชี 
 • การออกใบแจ้งหนี้ การยกเลิกสินค้า และใบลดหนี้ โดยการอ้าง อิงกับ POS 
 • นำเสนอรายงานได้อย่างง่ายดาย 

 • การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
 • การบริหารจัดการตำาแหน่งที่ตั้งสินค้า 
 • การควบคุมการออกใบเสร็จ
 • การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต 
 • การนำเสนอรายงาน 

 • นำเสนอรายงานรูปแบบที่คุณต้องการ
 • เครื่องมือที่ใช้งานง่าย 
 • ระบบการวิเคราะห์ 
 • ปรับปรุงรายงานด้วยการใช้งาน SAP Lumira สำหรับ SAP Business One