สาระความรู้

กรณีไม่ได้ใช้ Sage 300 ERP (Accpac) จะใช้ Purchasing Workflow (PW) ได้หรือไม่?

25-01-2017

เนื่องจาก PW ทำงานบนโปรแกรม Sage 300 ERP ดังนั้น จึงต้องมีโปรแกรม Sage 300 ERP รองรับการทำงานด้วย

ภาพหน้าจอ Purchasing Workflow

สอบถามรายละเอียด Sage ERP Accpac Software, Purchasing Workflow

ได้ที่บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS)

ผู้ให้บริการด้าน Business Solution มากว่า 20 ปี  

Call 0 2274 4070  

E-mail : sale@fmsconsult.com