สาระความรู้

การกำหนดสิทธิ์และการรักษาความปลอดภัยในการอนุมัติคำสั่งซื้อใน PW ?

ในการอนุมัติ สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงได้ โดยที่ User ที่ถูกกำหนดใน Workflow เท่านั้นถึงจะสามารถมองเห็นใบ PR ที่ตนต้องอนุมัติ และในการเข้าใช้งานระบบ User ทุกคนจำเป็นต้องกรอก Username & Password ที่กำหนดจากระบบทุกครั้งจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้

ภาพหน้าจอ Purchasing Workflow

สอบถามรายละเอียด Sage ERP Accpac Software, Purchasing Workflow

ได้ที่บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS)

ผู้ให้บริการด้าน Business Solution มากว่า 20 ปี  

Call 0 2274 4070  

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.