สาระความรู้

ประเภทธุรกิจอะไรบ้างที่เหมาะที่จะใช้ Purchasing Workflow ?

โปรแกรม PW เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารจัดการคำสั่งซื้อ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ในทุกประเภทธุรกิจ เช่น Manufacturing, Trading, Construction, Distribution, อสังหาริมทรัพย์, Services Center, โรงแรม, Auto Part, IT Computer, สถาบันทางการเงิน, ธนาคาร, โรงพยาบาล, สปา, สถานเสริมความงาม, สถานบันเทิง, Pub & Restaurant, ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น

ภาพหน้าจอ Purchasing Workflow

สอบถามรายละเอียด Sage ERP Accpac Software, Purchasing Workflow

ได้ที่บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS)

ผู้ให้บริการด้าน Business Solution มากว่า 20 ปี  

Call 0 2274 4070  

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.