Norming Asset Management

Norming Asset Management เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม Sage 300 ERP ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะเข้าไปช่วยในการจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) โมดูลหลักของโปรแกรมทำให้คุณบริหารจัดการ บัญชีสินทรัพย์ (Asset Accounting) ได้อย่างง่ายดาย โดยคุณสามารถประมวลผลรายการบัญชีสินทรัพย์ได้ทั้งหมด รวมทั้งการซื้อกิจการ (Acquisition), ค่าเสื่อมราคา (Depreciation), รายการปรับปรุง (Adjustment), การจำหน่ายสินทรัพย์ (Disposal), การรวมและการแยกสินทรัพย์ (Merge and Split) อีกทั้งยังมีโมดูลเพิ่มเติมช่วยบริหารจัดการ การบำรุงรักษาสินทรัพย์ (Asset Maintenance) และ การเช่าสินทรัพย์ (Asset Leasing) เพื่ออำนวยความสะดวกการบำรุงรักษาสินทรัพย์ และการจัดการสัญญาเช่า ตลอดจนการติดตามสินทรัพย์ รวมกับอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดไร้สาย (hand-held barcode scanner)