ERP (Enterprise Resource Planning)

Sage 300 คืออะไร ?

ระบบ ERP คืออะไร

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning คือ การวางแผนทรัพย์กรขององค์กร ซึ่งระบบ Software ERP นั้นจะครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนและการจัดการฐานข้อมูล โดย ERP จะเป็นการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน  

 

ซึ่ง Sage 300 เป็น Business Solution หรือ Software ERP แบบ All-in-one ที่นำเสนอมุมมองที่สมบูรณ์เกี่ยวกับธุรกิจของคุณในทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมี locations แห่งเดียวหรือหลายแห่งในเมืองเดียวกันหรือหลายแห่งในพรมแดนระหว่างประเทศ ซึ่งระบบ Sage 300 ERP Software เข้ามาช่วยให้คุณจัดการการเงินการดำเนินงานและสินค้าคงคลังในแบบ Real-Time โดยการเข้าถึงและการมองเห็นภาพโดยรวมของธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจของคุณนั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดย Sage 300 ช่วยให้คุณสามารถ:

- Break down departmental silos for companywide transparency and improved collaboration

  ช่วยคุณสามารถเห็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่โปร่งใสและชัดเจนในการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น

-Tap into a real-time, unified view of your company's finances and operations.

  ทำงานอย่าง Real-Time เพื่อให้ผู้บริหารเห็นข้อมูลอย่าง Real-Time

- Reduce inefficiencies and redundancies so you can optimize company performance, productivity.

  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิต

- Integrate front-to-back-office processes such as marketing, sales, and customer service.

  เชื่อมโยง front-to-back-office จากฝั่งด้านการขาย ไปยัง ด้านการบริการลูกค้า 

- Work anywhere and anytime.

   ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

โดย Software ERP ใน Sage 300 นั้นสามารถนำเสนอได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจและธุรกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และการกระจายอยู่ตามพื้นที่ที่มากขึ้น

 

Sage 300 คืออะไร?

Sage 300 ช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถจัดการธุรกิจทั้งหมด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและลดความซับซ้อนแบบเดิมๆ ซึ่ง Software ในการวางแผนทรัพยากรองค์กร ( ERP ) นั้นเป็น solution ที่ต้องการสำหรับหลายบริษัท  โดย Sage 300 ERP สามารถเชื่อมโยงส่วนสำคัญที่สุดของธุรกิจที่กำลังเติบโต

 

 

Take the Complexity out of Managing your Finances

Sage 300 ทำให้คุณเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลแบบ Real-Time เกี่ยวกับฐานะการเงินของคุณไม่ว่าจะเป็นกระแสเงินสด ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ ซึ่ง Sage 300 ERP สามารถกำหนดค่าการใช้งานที่ง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดย Sage 300 ช่วยให้คุณอยู่เหนือธุรกิจของคุณและสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าในการแก้ไขปัญหาทางการเงินล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดขึ้น โดย Sage 300 ERP เข้ามาช่วยให้คุณจัดการการเงินที่ซับซ้อน อย่างเช่น

- Comprehensive accounting and financial management

บริหารจัดการงานการบัญชีและการเงิน

- Powerful yet simple

มีศักยภาพมาก แต่ใช้งานได้ง่ายดาย

- Manage payables with ease

จัดการ payables ได้ง่ายดาย

- Easily manage multiple companies

สามารถบริหารได้หลายบริษัท  ( multiple companies )

 

 

สำหรับ Sage Asset Management ซึ่งเป็น Solution เสริมสำหรับ Sage 300 ERP ช่วยในการจัดการสินทรัพย์ให้คุณบริหารจัดการ บัญชีสินทรัพย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถประมวลผลรายงานการบัญชีสินทรัพย์ได้ทั้งหมด เช่น การรวมและแยกสินทรัพย์, การจำหน่ายสินทรัพย์ เป็นต้น

 

 

Credit : https://aces.com.ph/

 

Ship Orders on Time, Manage Inventory Across Multiple Locations

ด้วย Sage 300 ERP คุณจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า, ผู้ขายและพนักงาน โดยการผสานรวมกระบวนการที่แตกต่างกันในคลังสินค้าคงคลัง, การผลิตและแผนกบริการ โดยการดำเนินการที่รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการชำระเงินที่รวดเร็วขึ้นและผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง Sage 300 ERP เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังโดยการยืนยันการควบคุมกระบวนการสินค้าคงคลังและการลดต้นทุนในการขนส่งขณะที่ส่งคำสั่งซื้อ การติดตามสินค้าคงคลังแบบหลายตำแหน่งด้วยข้อมูลที่ Real-Time และเข้าถึงง่ายในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น 

โดยที่กล่าวมาข้างต้นเป็น Solution ERP Sage Inventory Advisor เสริมสำหรับ Sage 300 ERP เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

Manage Every Aspect of Distribution

เป็นการจัดการทุกด้านของการจัดจำหน่ายอย่างมีกลยุทธ์ โดยการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพของ Sage 300 Software ERP ซึ่งประกอบด้วย ปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อและการจัดส่ง, การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขายการโต้ตอบกับการจัดซื้อที่คล่องตัว

 

Effectively Manage Projects and Track Job Costs

การทำให้โครงการเป็นไปตามกำหนดเวลาและงบประมาณด้วยการประเมินการติดตามแบบยืดหยุ่น ด้วยการคิดต้นทุนงานโครงการ Sage 300 ERP ดังนี้

- Control project costs

การควบคุมต้นทุนของโครงการ

- Track costs and revenue down to the finest details on every project

ติดตามต้นทุนและรายได้อย่างลงรายละเอียดในทุกโครงการ

- Manage contractors and subcontractors

บริหารจัดการ contractors

- Track and monitor original projections and actuals

ติดตามและควบคุมแผนการทำงานและงานปัจจุบัน

 

 

ซึ่งต้นทุนเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมดสามารถรวมกันได้ในแต่ละพื้นที่ของโครงการ โดย Sage 300 ERP นั้นมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และวัสดุเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเสร็จตรงตามเวลาและงบประมาณที่กำหนด 

Win new Business, Retain and Grow Existing Customer Business

Sage 300 ERP และ Sage CRM แบบบูรณาการซึ่งคุณสามารถมองเห็นกิจกรรมการขายและการตลาดแบบ end-to-end และสามารถมองในมุมมองเดียวกับลูกค้า ซึ่งเปิดโอกาสในการเติบโตของข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น 

• Track your sales opportunities from lead generation to close 

  ติดตามโอกาสในการขายจาก lead generation ถึงจบการขาย

• Exceed your customers’ expectations with outstanding customer service and support 

  ทำให้ลูกค้ามีความพึ่งพอใจด้วยการบริการลูกค้าและ support

• Plan, execute, and evaluate the success of your marketing campaigns with ease 

  วางแผน marketing, วางแผนนำไปใช้จริงและพัฒนาเพื่อให้เกิดความสำเร็จ

• Enable your workforce to access customer information anytime, anywhere with mobile access

  สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย mobile

 

Easily manage human resources and payroll

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทในการปฏิบัติตามการยื่นตามกฎหมายรวมถึงการส่งไฟล์ภาษีสำหรับรายได้จากการจ้างงาน เช่น การจัดการการลาและการเบิกค่าใช้จ่าย, การประมวลผลเงินเดือนอัตโนมัติ, การรวมบัญชีเงินเดือนกับบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นต้น ซึ่งใน Sage 300 Software ERP ช่วยให้คุณสามารถประมวลผลบัญชีเงินเดือนของคุณได้อย่างคุ้มค่าโดยไม่สูญเสียการมองเห็นข้อมูลในการจัดสรรเวลาและการจ่ายเงินเดือน คุณสามารถใช้วิธีการคำนวณผลประโยชน์รายได้และการหักเงินของพนักงานได้หลายวิธีในขณะที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในข้อกำหนดของการยื่นภาษีเงินได้ตามกฎหมายและรายได้ ซึ่งประกอบไปด้วย

- Simplify payroll processing

สามารถทำการจ่ายเงินด้วยกระบวนการที่ง่าย

- Optimize human resource management

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ human resource

- Easy e-filing

ง่ายต่อการทำงาน e-filing

- Enhance business insight and visibility 

เพิ่มศักยภาพในการมองธุรกิจ

- Intelligent reporting 

จัดทำ Intelligent reporting

 

Get to grips with your data

การตัดสินใจทางธุรกิจได้เร็วขึ้นและมีข้อมูลมากขึ้น ซึ่ง Sage 300 ERP Intelligence Reporting เป็นเครื่องมือในการรายงานทางธุรกิจที่ยืดหยุ่นซึ่งผสานรวมกับ Solution Sage 300 ERP เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจของคุณ

โดย Intelligence Reporting ในระบบ ERP นั้นสามารถช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจโดยการรวมข้อมูลของคุณจาก Sage 300 เพื่อลดความวุ่นวายใน spreadsheet และปรับปรุงการทำงานร่วมกันในธุรกิจด้วยการทำ Intelligence Reporting 

 

คุณสมบัติและฟังก์ชั่น Sage 300 

- ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ

- เครื่องมือที่คุณคุ้นเคยในการนำเสนอรายงาน

- ประหยัดเวลาด้วยระบบการรายงานอัตโนมัติ

- การเรียกใช้รายงานสำเร็จรูป

- รายงานง่ายต่อการปรับแต่ง

- ควบคุมการเงินของคุณได้อย่างสมบูรณ์

- เป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจคุณ

- ควบคุมระดับรายละเอียดในรายงานได้อย่างสมบูรณ์

- การแจกจ่ายรายงานอัตโนมัติ

 

สำหรับท่านลูกค้าที่สนใจระบบ ERP บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS) มีประสบการณ์และความชำนาญในด้าน Business Solution ด้วย Software ERP (Sage300, Sage X3, SAP B1, Sage CRM) ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการธุรกิจ โดยพัฒนาและออกแบบ Solution ให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

สามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ Product ของ FMS  เพิ่มเติมได้ที่ http://www.fmsconsult.com/en/solutions.html

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 274 4070 (คุณ วุฒิพร)  หรือที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FMS - ERP Solution