ERP (Enterprise Resource Planning)

เทคโนโลยี Mobility & Chatbot สู่การทำงานร่วมกับ “ERP Software” ได้อย่างไร ?

 

Chatbot คืออะไร  

Mobility & Chatbot คืออะไร ?

Mobility  คืออะไร ? 

คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ผ่านบนเครือข่ายไร้สาย เช่น Laptop, Smart Phone ,Tablet เป็นต้น ที่ในสังคมยุคปัจจุบันนี้มีการใช้ อุปกรณ์พกพาเหล่านี้กันอย่างแพร่หลาย เพราะอุปกรณ์พกพานี้ช่วยในเรื่องความสะดวกสบายสามารถที่จะทำงานได้แบบไร้พรมแดน  รวดเร็ว  สะดวกในการพกพา 

Chatbot คืออะไร ?

คือ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจำลองการสนทนาของมนุษย์ โดย Chatbot นั้นสามารถที่จะโต้ตอบได้ทั้งในลักษณะเป็น สนทนาแบบเสียง และข้อความ ซึ่งเป็นการตอบโต้ได้แบบ real-timeซึ่ง Chatbot นั้นมีบทบาทอย่างมากในธุรกิจแบบออนไลน์ ที่ต้องมีการตอบคำถามจากลูกค้า หรือการให้ข้อมูลกับลุกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

 

ที่มา : www.iqvis.com

 

Mobility & Chatbot กับงานในระบบ ERP

ในสังคมแห่งยุคเทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้นเพราะสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี ด้วยว่าสังคมแห่งยุคเทคโนโลยีนี้มีการทำกิจกรรมต่างๆกันบนอุปกรณ์ไร้สายที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมการเงิน การซื้อ ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การสื่อสารและติดต่อผ่านทางโซเชี่ยล ดังนั้น Mobility & Chatbot จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจผ่านบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดย Chatbot จะเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น Mobility & Chatbot กับ อุตสาหกรรมข่าว ในปัจจุบันมนุษย์มีการเสพสื่อผ่านทางโลกโซเชี่ยลทำให้การบริการข่าวนั้นนำเอา Chatbot มาใช้ในการให้บริการข่าวสารแก่ผู้บริโภค อย่างเช่น สำนักข่าว CNN จะทำการส่งข่าวให้กับผู้บริโภคตามความสนใจของผู้บริโภคว่าต้องการข่าวประเภทใด

Mobility & Chatbot กับระบบการขาย ในการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Chatbot จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเข้ามาช่วยในด้านงานขายเพื่อเพิ่มยอดขาย เพราะได้มีการซื้อและขายหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย  

 

ERP กับ Mobility & Chat bot

ที่มา : https://blogs.forbes.com/louiscolumbus/files/2018/03/10-Ways-Machine-Learning-Is-Revolutionizing-Manufacturing-In-2018.jpg

 

Chatbot จะเป็นสิ่งที่จะช่วยในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการตลอดเวลาแบบ real-time ทำให้องค์กรธุรกิจได้ลดต้นทุนทรัพยากรบุคคล  และสามารถเพิ่มยอดการขายให้สูงยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์ที่มีการจัดการและควบคุมทุกกิจกรรมระหว่างท่านและลูกค้าก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเช่น Sage CRM ที่จะเข้ามาช่วยให้การนำเอาเทคโนโลยี Chatbot เข้ามาใช้ได้อย่างมีคุณค่าและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเรื่องการวางแผนการตลาด การเข้าใจลูกค้า เป็นต้น

ในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับองค์กรธุรกิจนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์ที่จัดการกับงานในด้าน ERP ก็มีความสำคัญ บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ของเรานั้นมีซอฟแวร์ที่สามารถจะช่วยให้ธุรกิจของคุณนั้นสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านมีความสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ของเราไปใช้กับธุรกิจของท่านสามารถสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวซอฟต์แวร์สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ ติดต่อเรา

 

ทาง FMS ของเรามีซอฟแวร์ให้คุณได้เลือกใช้บริการที่มีความหลากหลากเช่น

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : www.ablenet.co.th

 

ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่

: www.facebook.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

: +66-2274-4070